Jak na nechtěné odpady?

Do zahájení tábora zbýval týden a Jindra, hlavní vedoucí, provázel po právě dostavěném táboře návštěvu – starostu obce, od které měla pionýrská skupina tábořiště v nájmu. Host obdivoval tee-pee, u „hangáru“ zavzpomínal na léta vojenské základní služby. U jámy o rozměrech cca 1x1x1 metr se však zastavil a se slovy „A tenhle výkop… Na copak to je?“ se obrátil na Jindru. „To je přece odpadová jáma,“ s hrdostí odvětil hlavas. „Hm, hm“ reagoval starosta. „Tak to máte štěstí, že jsme na to narazili teď. Cožpak jste neslyšel o zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech?“ a pátravě se na Jindru podíval.

„No já vím, že pevné odpady musíme ukládat do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit a dezinfikovat, nebo do pytlů a že se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami.“ To Jindra vcelku přesně citoval § 6 odst. 1 vyhlášky č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ovšem jenom druhou větu. Prvá odkazuje právě na zákon o odpadech. Pak ještě dodal: „Jo, zbytky z kuchyně už jsme dohodnuti, že budeme dávat na příkrm pašíků pana Vopěnky. Máme taky odpadkové pytle, takže papír a PETky počítáme, že budeme dávat do nich, a pak někam odvezeme. A ten zbytek bychom pak vyhazovali sem, do odpadové jámy.“ Starosta opáčil: „A nechcete raději zajít na kafe k nám na úřad, abychom si to v klidu probrali? Ten zákon o odpadech dost přesně a přísně určuje, jak se má s odpadky zacházet. A i když nechci strašit, tak musím poznamenat, že taky stanovuje docela vysoké pokuty… Už si ho asi nestačíte nastudovat, tak vám s tím poradím.“

Jindra zabalil nachystaný koláč a vyrazil se starostou na úřad. Když potom seděli nad šálky kávy a přikusovali na zkoušku pečený táborový koláč, starosta plynule navázal: „Soudím, že z provozu tábora vznikne při 40 dětech, co tu budete mít, odpadu docela dost. Proto byste měli v první řadě vzniku odpadů předcházet, na což zákon teď taky myslí: tedy například obaly, které nebudete potřebovat, necháte tam, kde jste věci nakoupili – to jsou různé krabice, plastové folie a tak. Naši prodejci s takovým postupem už počítají, tak se naschválů nemusíte bát. Ale jistě nějaké odpady i sami „vyprodukujete“, tak byste měli uvážit, zda je nemůžete na něco použít – typické jsou například odřezky dřeva, papírové obaly apod., které lze použít na zátop, a teprve nepoužitelné smetí – například pet-lahve, skleněné nádoby apod. je třeba „odpadově“ likvidovat. Ale jenom způsobem, který stanoví zákon,“ – a trochu se ušklíbl. Jindra povytáhl obočí netušíc, zda nad tím, co říká, či nad koláčem. „Nebudu vám detailně vysvětlovat, kdo a jak je podle zákona oprávněn odpadky převzít. Jsem pro praktické řešení…“ a hlavas si oddechl, koláč byl dobrý.

„Jeden obecní kontejner vám můžeme přistavit blíž, nebo se dohodneme, že odpad budete dopravovat tam, kde jsou všechny. Můžu vám dát i kontakt na svozovou firmu – ta obvykle přistaví a pronajme odpadové nádoby. Ale u nás to bude jednodušší, ne? Smlouvu budete muset sepsat na každý pád, ale já tu naši mám připravenou… Cenově to vyjde skoro nastejno, takže stejně neušetříte. Já vám současně dám i naši obecní vyhlášku, jak třídit odpad, takže to budete mít dva v jednom.“ – pousmál se starosta. „Ono to ostatně není nikterak složité – třídíme odpady na plasty, papír, sklo a ostatní, vedle v Kyžlicích ovšem třeba vyžadují i třídění nápojových kartonů. K tomu nám slouží buď klasicky označené odpadové nádoby, nebo můžete třídit do pytlů a ty pak sami dovezete, kam se dohodneme. S tím gastroodpadem jste si poradili dobře, na krmivo se hodí. Ovšem i tenhle odpad lze likvidovat jako každý jiný. No, hlavně, že máte nachystané ty pytle“ – usmál se starosta – „ovšem co budete dělat s tou jímkou, to fakt nevím…“

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

Poznámka: Likvidaci znečištěné odpadní vody (např. od mytí nádobí) a fekálií řeší samostatně další spletité předpisy. Jednoduché doporučení je – stejně jako v našem příběhu – vždy se domluvte s obcí, pod kterou vaše táborová základna spadá, na konkrétních postupech.