Jak měnit svět k lepšímu?

„Chodíme ven, máme zahrádku, zaplňujeme seznam 50 činností, takže už jsme enviro?“ Ptá se možná nejedna/nejeden z vás. Ne tak docela. Jsou to výborné první (a jednoduché) kroky, chceme-li se ale bavit o environmentální výchově, potřebujeme se posunout ještě o krůček dál – vzdělávat naše svěřence o environmentálních problémech a probouzet v nich tzv. akční strategie, tedy takové dovednosti, které v dané situaci povedou k environmentálně nejpříznivějším důsledkům. Ale jak toho docílit?

Myslím si, že tím nejvhodnějším je zaměřit se na to, co děti samy mohou ve svém životě ovlivnit. Tedy nestrašit je vymíráním druhů, tajícími ledovci a klimatickou změnou (tohle je dost důležité téma, o tom ale zase jindy), ale dávat jim možnosti, jak samy mohou svým chováním, stravováním a nakupováním přispět k pozitivní změně.

Příkladem dobré praxe je zde například práce s ekologickou stopou (viz tento pracovní list), tedy kolik jedinec (město, stát) potřebuje produktivní země k naplnění svých potřeb. Následovat by měla diskuze o tom, co takový ukazatel znamená a co s tím můžeme udělat my. Začít můžeme například u zodpovědného stravování a s pomocí edukačních příběhů z menuprozmenu.cz si odpovědět na otázky: Jak svojí volbou ovlivňujeme životy zvířat nebo farmářů na druhém konci světa? Co znamená lokální, bio, fairtrade, a jak se nestát obětí tzv. greenwashingu?

Ano, téma je to velmi komplexní, ale někdy není potřeba jít úplně do hloubky, stačí děti přimět k přemýšlení, a možná si pak samy budou chtít dohledat některé informace. Není ale nutné se i obtížnějších témat bát, ať totiž chceme nebo ne, dotýkají se našeho života a jsme to právě my, kdo může měnit věci k lepšímu. A víc, než kde jinde, zde platí – zdůrazňujeme kritické myšlení!

Praktické informace a materiály pro přípravu aktivit: glopolis.org/997721/menu-pro-zmenu

Tirís