Jak dopadla kontrola NKÚ? Dobře!

Na konci října uzavřely dámy z Nejvyššího kontrolního úřadu svou zprávu o hospodaření Pionýra. Ne, že by v ní stálo, že nenalezly jedinou chybičku. To by jim ostatně asi jejich profesionální čest ani nedovolila. Zjistily ale jen relativně drobná pochybení a celkově náš spolek pochválily za pečlivě vedenou hospodářskou dokumentaci. Také uvedly, že není pochyb o tom, že peníze, jež získáme z veřejných rozpočtů, jsou využity k tomu účelu, k jakému byly určeny.

Díky všem, kdo k takovému výsledku pomohli!