Inspirace od Štěňat

Akce pro náctileté – Náctiletka

v oddíle máme malé děti a taky ty, které ještě svým věkem nedosáhnou na instruktory, je jim okolo 11–13 let a jsou plné nadšení a elánu. Proto jsme hned v prosinci na výjimečným uklízecích schůzkách o zimních prázdninách plánovali akci, která by byla jen pro náctileté a také vedená náctiletými. Ty nejstarší, a to i služebně, nazýváme rádci. Pomáhají svému vedoucímu a z některých snad budou dobří instruktoři.

Rádcové se tedy začali učit úplně poprvé, jak se plánuje doprava dle jízdních řádů elektronických či normálních, jak naplánovat jídelníček a nakoupit vše potřebné, jak najít chatu (kterou jim vedoucí pomohl objednat) podle mapy, jak si donést vše potřebné na vlastních zádech a po vlastních nohou dorazit až na místo. Někteří z nich opravdu poprvé pochopili, na co jsou bederní a prsní pásy a že je dobré mít dobře sbaleno. Každý pak lamentoval nad zbytečnými věcmi v batohu. A to jim vedoucí předem rozmluvil objednané některé nadbytečné potraviny.

V noci v lese, když vám chybí GPS signál, vaše nahrané fotografie mapy neukazují cestu, po které jdete, a okolo je jen sníh, jste rádi i za chatu, ve které žádný vedoucí předem nezatopil a neuvařil čaj. Rádcové museli myslet i na přivezenou vodu, protože na chatě nebyla voda pitná. Velmi rychle zjistili, že se dá voda získat i z rozpuštěného sněhu. Podle rad vedoucích se brzy stala chata milým příbytkem s plápolajícím ohněm, horkým čajem a krásnými sedmi stupni na první noc spánku. Nebylo třeba dalšího doplňujícího programu.

Ráno čekalo rádce vaření a vedoucí se budili k připravené snídani a do teplé místnosti. Některé slečny poprvé sekaly třísky a vařily guláš ze surovin, které byly vedoucím zaměněny za plánovaný guláš z pytlíku. Samozřejmě si rádcové poradili i s naplánováním her na volný čas, ale moc volného času nebylo, většinu času se starali o hladký průběh akce. Nádherně se všichni doplňovali, rozdělili si úkoly a vedoucí si pobyt velmi chválili.

Po závěrečném úklidu chaty a okolí zbyl čas i na odlovení nejbližší kešky a zrychlený přesun, který opěr řídili rádcové, až k autobusu, kde si rádcové vyzkoušeli koupení lístku i pro batožinu. Nakonec jsme přijeli jiným spojem, než bylo plánováno, ale ani to je nerozhodilo.

Celkově hodnotím tuto akci jako výbornou příležitost podělit se o nepřenositelné zkušenosti při plánování víkendovek pro náš oddíl. Moc chválím vedoucího Tesáka (Jan Klec) jako průvodce a všechny ostatní rádce i účastníky tohoto speciálního projektu. A jak to děláte u vás?

za oddíl Poletušky Velká Bystřice, PS Plejády Šternberk zapsal Petr Xˇandy Dvořák

Konec roku u Mláďat

Kromě oddílových schůzek jsme se sešli také proto, abychom se vypravili nazdobit stromeček pro zvířata. Tato aktivita je naší předvánoční oddílovou tradicí více než dvacet let.

V letošním roce jsme se přidali k Ježíškovým vnoučatům, k podporování této aktivity jsme vyzvali i další kamarády, takže doufáme, že se snad podařilo shromáždit dostatek přáníček pro všechny potřebné. Tvorbě našich přáníček jsme věnovali jednu ze schůzek.

Navíc se snažíme přikrmovat i ptáčky v našem okolí – krmítka a závěsné lojové koule mnozí členové vyvěsili i přesto, že sníh před Vánocemi nebyl ani náhodou. Jedno krmítko vlastní i náš oddíl.

A nakonec – na úplně poslední schůzce ve čtvrtek před Vánocemi udělali naši vedoucí radost nám. Každý, kdo se zúčastnil vánoční schůzky, měl možnost zapojit se do oddílového losování. A opravdu nebyl nikdo, kdo by si domů neodnášel nějakou drobnost. Těm, kteří byli právě nemocní nebo se zúčastnit nemohli, jsme v průběhu Vánoc jejich dárečky také doručili.

za Mláďata ze Zborovic AHOJ!