Pro vedoucí: Ideál na listopad

Když procházíme nabídku Odborek, ze všech stran na nás vykukují příležitosti k naplňování Ideálů Pionýra. Některé jsou skutečně nepřehlédnutelné jako Pomoc u Zdravotníka nebo Příroda u Ochránce přírody. Jiné možná nejsou tak okaté, ale přesto o nich není pochyb – tak třeba Paměť u Kulturního fandy nebo u Fotografa (první nám pomáhá poznávat kulturu, která je kronikou národa a společnosti, druhý zvěčňuje okamžiky, jež mohou vstoupit do „oddílových dějin“) či Pravda u Organizátora her (který přece musí dbát i na to, aby všichni hráli čestně). Všemi odborkami samozřejmě prostupuje ideál Poznání, protože se při nich dozvídáme nové věci, učíme se novým dovednostem…

Přesto se chci zastavit hlavně u ideálu Překonání. Ne snad proto, že by odborky kladly uchazečům o jejich plnění od začátku překážky. Právě naopak, alespoň „osahat“ si je můžou opravdu všechny děti, jak jim půjde plnění podmínek, to už je nesporně věc jiná.

Jde tu ale o Překonání hlavně ve smyslu rozvoje, neustálého posouvání se o kousek dál, výš. Odborky jsou plné podmínek, které je nutné plnit. Jejich účelem ale není „odškrtnout a jít na další“. Tím hlavním cílem je, aby děti po každé splněné zkoušce nebo dokonce úrovni či celé odbornosti mohly zažít ten skvělý pocit, že překonaly samy sebe a umějí toho zase o něco víc. Určitě neuškodí, když na to budou myslet i vedoucí a dětem to občas dají přiměřeně najevo. Vždyť přece není nic špatného na tom být na sebe hrdý. A Odborky s tím umí skvěle pomoct.

                                                                                                                                                        Jakub