Pionýrská metoda: Hry a praktické činnosti

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů (příkladným provedením jsou výchovné programy) a současně odlišuje pionýrskou činnost od náplně jiných institucí působících v oblasti neformální výchovy.

Co děláme?

  • Hra je naším základním výchovným prostředkem, rozvíjí čestné chování a nabízí vyzkoušení mnoha životních situací „nanečisto“.

Škola hrou – nezní to povědomě? Už v díle Orbis pictus přišel J. Á. Komenský s myšlenkami, ze kterých dodnes čerpáme i my. Proto v pionýrských oddílech platí zásada, že vhodně zvolená hra děti naučí mnohem víc než suché povídání – ať jde o vědomosti, dovednosti nebo třeba sociální kompetence, jako je schopnost domluvit se a spolupracovat či přijímat prohru nebo si užívat vítězství.

  • K naplňování Ideálů Pionýra směřujeme praktickými činnostmi.

Ideály Pionýra mohou znít až vznešeně, tím spíš, mluvíme-li o nich jako o základních hodnotách, které předáváme dětem výchovnou prací… Cílem ale není učit se je jako básničku! Nejlépe vstřebáváme zkušenosti, když věci děláme – právě vlastní prožitek a dění, jehož se přímo účastníme, vede k cíli. Působit můžeme i nepřímo pomocí volby her, míst, která navštěvujeme, či témat, o kterých si povídáme. Díky tomu všemu mohou děti i my sami vzít ideály skutečně za své.

  • Činnost kolektivů je rozmanitá, rozhodují o ní samostatně.

Pionýr ve svých dokumentech stanovuje základní pravidla činnosti, společné hodnoty a výchovné cíle, ale nijak nesvazuje to, jakými konkrétními činnostmi k nim vedoucí oddílů své členy vedou. O vlastní činnosti mohou oddíly rozhodovat zcela samostatně a i díky tomu je Pionýr spolek náramně různorodý a nabízí rozhodně ne běžnou míru vnitřní svobody.