Globální migréna

V závěru minulého roku opadla mediální smršť na téma vlny imigrantů přicházejících do Evropy, zlé jazyky tvrdí, že vše utichlo kvůli počasí. Jde ale o stále aktuální problematiku, kolem které je značné množství názorových různic a diskuze se vedou všude. I když je pravda, že výrazněji celý problém jen těžko ovlivníme, tak nemůžeme ani tvrdit, že se nás netýká.Soudíme, že je vhodná chvíle, abychom se s trochou odstupu na celou věc podívali i v Mozaice, i když tentokrát jde jen o stručný „výkop“. Jako dříve se pokusíme nabídnout více různých pohledů. Nebudeme se ale příliš pouštět do popisování událostí a vysvětlování, co se vlastně děje, protože to se dočtete na mnoha jiných místech.
Do tématu se pouštíme s vědomím, že s ohledem na jeho složitost půjdeme (i při obvyklých více pokračováních) jen po povrchu a budeme odkazovat na další zdroje. Nechceme však před ožehavým jevem zavírat oči – neboť mezi úlohy vedoucích oddílů i ostatních funkcionářů patří ovlivňovat postoje našich členů a členek v duchu pionýrských ideálů.

 Je dobré „o tom“ mluvit s dětmi?

Jak moc se migrace promítla v oddílech? V praktické rovině asi pramálo (i když si lze představit výjimky) – ale jako téma k debatě, to už je úplně jiná věc. Děti se vždy na spoustu věcí ptají, nebo se baví mezi sebou. Ptaly se i vás? A jak jste si poradili? Otázkou asi je, zda to vlastně do oddílu vůbec patří? Je to téma pro děti? A nemělo by být probíráno někde úplně jinde?

V první rovině nám pomůže k odpovědi známá poučka ze sexuální výchovy: Kdy jsou děti dost „velké“ na to o některých věcech mluvit? Přece ve chvíli, kdy se na ně samy zeptají. Zde je to obdobné: Pokud se ptají a debatují mezi sebou, můžete si o tom pohovořit i společně (ale samozřejmě přiměřeně).

A co druhá rovina? Je vhodné o této věci mluvit v oddílech? Jde přece jen o citlivou záležitost. Postoj k ní vychází nejen ze základních hodnot, jež se snažíme předávat dětem i my, ale z celkového světonázoru jedince – a jeho formování je privilegiem a zodpovědností rodičů. Mnohokrát opakovaná zkušenost však říká, že zavírání očí před čímkoliv příliš nepomáhá, a proto i tématu migrace, které zkrátka objektivně existuje, si nelze nevšímat.

Důležitý je ale respekt k různorodým názorům. Postoj a názory vedoucího nesmějí být prosazovány jako dogma, a to nejen kvůli tomu, že bychom tím narazili na zmíněné privilegium rodičů. Především proto, že vedoucí není vykladač jediné správné pravdy */, má v těchto situacích plnit spíše roli průvodce poukazujícího na možná různá pojetí a náměty k uvažovaní.

Máte vlastní zkušenost?

V tomto vydání Mozaiky máme jen omezený prostor, proto se k tématu budeme vracet ještě později, pro příští pokračování ale uvítáme vaše související prožitky a zkušenosti z činnosti oddílů a klubů.

Co nás konkrétně zajímá: Ptaly se vás děti? Probírají situaci mezi sebou? Vznikají konflikty? Ale i vše ostatní, co vás k tématu napadne… Stačí napsat na mozaika@pionyr.cz.

Redakce

*/ POZOR: Nezaměňovat s výkladem pravidel hry, ta se musejí dodržovat!