Globální migréna nekončí !

Uzavíráme povídání o migraci, které je trochu netypicky rozdělené do dvouapůl pokračování. Ani tentokrát nebudeme rozebírat a komentovat aktuální události, tento úkol vydatně plní jiná média. Právě ona se zcela nepřehlédnutelně podílejí na utváření našich názorů, což platí obzvlášť na probíhající migrační krizi. Pokusíme se naše povídání udržet v zamýšlených mezích – doplníme ještě některé dílky do mozaiky faktů i názorů.

 O čem jsme už psali…

Povídání o migraci je trochu roztahané, pojďme si proto shrnout, co jsme již zmínili:

  • S respektem k různosti názorů se tématu imigrace nevyhýbat: pokud děti mají zájem o imigraci hovořit, je vhodné s nimi mluvit a uvádět příklady z více názorových proudů.
  • I proto, že Ideály Pionýra sice nedávají detailní návod, co dělat a co si myslet, ale nabádají nás k aktivnímu postoji – hledání, pochybování, poznávání pravdy. Nesměřují nás k rozdávání nálepek: to je sluníčkář, tohle xenofob a tamto vlastizrádce.
  • Přiblížili jsme pohledy stran sporu o to, zda do Evropy přicházejí uprchlíci, kterým je nutno pomoci, nebo spíše příživníci.
  • Shrnuli jsme pojmy imigrant (resp. migrant) a uprchlík. Dnešní díl načneme dalším užívaným souslovím.

UPRCHLÍCI V KOSTELCI ZNÁSILNILI HOLČIČKY

POZOR – V KOSTELCI NAD ORLICÍ JSOU UBYTOVANÍ UPRCHLÍCI, KTEŘÍ MAJÍ VOLNÝ POHYB. JIŽ ZNÁSILNILI 2 MALÉ HOLČIČKY. TY JSOU NA PSYCHIATRII.

TELEVIZE VŠE NATOČILA, ALE NESMÍ TO ODVYSÍLAT. POLICIE ZAKÁZALA VŠEM O TOM MLUVIT.

CHTĚJÍ DALŠÍCH 600 UPRCHLÍKŮ UBYTOVAT V KRÁLÍKÁCH.

PROSÍM ŠIŘTE TO MEZI LIDI, NESMÍ SE TO DOPUSTIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyjádření zainteresované osoby

Správa uprchlických zařízení dementuje poplašnou zprávu o údajném znásilnění dětí klienty z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí. Správa neeviduje žádnou takovou událost.

V obci Králíky probíhala v roce 2015 jednání s místní samosprávou o možném zřízení rezervního pobytového střediska s kapacitou cca 100 lůžek. Zřízení tohoto zařízení bylo odloženo.

SUZ nezřizuje žádná utajená střediska, jak se občas uvádí v dalších kolujících fámách.

Žadatelé o mezinárodní ochranu jsou ubytováni pouze ve stávajících zařízeních. Žadatelé, kteří byli propuštěni po absolvování zdravotních prohlídek a celé vstupní procedury včetně identifikace z přijímacích středisek, mohou požádat o ubytování v soukromí na vlastní náklady mimo pobytová střediska.

Správa uprchlických zařízení MV 


Muslim = terorista?

Většina migrantů jsou muslimové a to je pro mnohé kritiky jejich přijímání (a nejde jen o lasiné křiklouny, ale i o známé osobnosti) jeden z hlavních důvodů ke znepokojení. Říkají, že nás imigranti přijíždějí ovládnout a zničit – že jde o cílenou invazi a islamizaci Evropy. Jako každé černobílé uvažování se to ovšem jeví spíše jako akutní záchvat paniky než výsledek rozumné úvahy. A bohužel nejspíš pramení i z nevědomosti a přehlížení fakt. Vždyť v Evropě již žije mnohem více muslimů, než kolik jich nově přichází – přes 40 milionů. Jejich podíl v obyvatelstvu se rozhodně nezvýší tak dramaticky, aby bylo možné mluvit o islamizaci.

To je ale jen jeden z uváděných důvodů k obavám. Zpráv o islamistech podnikajících teroristické útoky na ozbrojené složky, úřady i obyvatelstvo je spousta. Hodně se mluví i o krutých poměrech tam, kde je uplatňováno právo šaría (nebo spíše jeho extrémní výklady). Celkově se z našeho pohledu jeví, že muslimové jsou velmi odlišní, jinak uvažují, často vyznávají odlišné hodnoty. To lze obtížně zpochybnit. Opravdu je ale třeba každého muslima brát preventivně za teroristu?

Pak – jakkoli si to leckdo nepřipouští – je nezbytné připomenout, že naprostou většinou obětí extrémních islamistů a lidí prchajících z území ovládnutých tzv. Islámským státem jsou také muslimové…

Je zjevné, že to, před čím je nutné mít na pozoru, není náboženství (a je jedno, zda jde o islám), ale (zde zvlášť náboženský) extremismus. Ostatně není to tak dávno, kdy jsme se v Evropě navzájem pobíjeli kvůli odlišnému pojímání křesťanství… Rozdíl je pouze v časovém odstupu a znamená to snad, že křesťan = terorista? I když, vyprávějte o tom původním obyvatelům v řadě zemí, kde bylo křesťanství rozšířeno – mečem…

 Posuzujme zprávy z médií střídmě

V úvodu jsme vzpomenuli vliv sdělovacích prostředků a je jedno zda zcela oficiálních či e-mailových řetízků a sdílení zpráv na sociálních sítích. Připomeňme i tzv. zaručené zprávy, které nakonec nesou označení hoax a jde o „dovedné“ mystifikace, v horším případě šíření poplašné zprávy, viz box vedle.

Příkladem z odlišné strany jsou fotografie, které obletěly svět…

 

Mediální působení nevede ke zpřehledňování situace, ale spíše k radikalizaci části společnosti (na obou krajních pólech). Přitom nepřátelství, rozštěpenost a názorová hluchota nás oslabuje všechny.

Lidskoprávní rozměr

Zdá se, že na síle nabírají jen nenávistné postoje, jsou ale i příklady chápajícího a otevřeného prostředí. Existuje přístup naprosté otevřenosti, který ovšem – dotažený rovněž do krajnosti – hovoří o tom, že příchozím máme otevřít „úplně všechno“, ba nesmíme si je dovolit jakkoli omezovat… Jakoby se jejich práva změnila v posvátné božstvo. A povinnosti se zcela vytratily.

Chápavý člověk však v tomto pojetí vidí pouze jinou verzi extrémismu. Přece i uprchlík musí dodržovat platná pravidla a neprosazovat se násilím. Protože právě podobné neomalenosti vyvolávají ony odmítavé až nepřátelské odezvy. Příkladů je – bohužel – také dost. Stále ovšem platí: Jediný trvale udržitelný model je, že pravidla mají platit vždy pro všechny stejně. Ustupování z pravidel může zažehnat krátkodobou potíž, ale způsobí problémy dlouhodobě.

Příležitost pro nás

Již vícekrát jsme připomínali zásadu: aktivní postoje pomáhají překonávat i náš strach či nejistotu z neznámého. Nástroje jsou prosté – kritické myšlení, nazývání věcí pravými jmény, hledání a porovnávání různých názorů, nepodléhání demagogii…

Členové našich oddílů jsou z různého prostředí, mají často odlišné osobní zkušenosti, i rodiče jim mohou předvádět vyhraněné odlišné názory, jistě si proto zaslouží, aby jim jejich vedoucí předvedl jinou scénku než poloanonymní extrémista na Facebooku.

Naplňme vrchovatě Ideál Pionýra: POZNÁNÍ a současně nebuďme soudci s jediným správným názorem. Zbavme se mylného dojmu, že tolerance a otevřenost k argumentům druhých je slabost. (Naopak: je to právě sebevědomí, které umožňuje respektovat, přijímat „jinakost druhých“ a naslouchat i jejich hlasu.) Neobávejme se ukázat, že ne vše, co se divákům či čtenářům předkládá, je pravda. Třeba se i, jakkoli to může být obtížné, překonejme J a předložme dětem krajní názory z obou či více proudů a umožňujme jim (přiměřeně věku, pochopitelně) utvářet si vlastní názor. Nenechejme opatrnost přerůstat ve strach a strach v nenávist, a to nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli dětem, pro které jsou jejich vedoucí vždy vzorem.

To je naše příležitost, i odpovědnost. A měli bychom jí dostát se ctí.