Geopozvánka: Kutná Hora

Představení: Chtěl bych vás pozvat do Kutné Hory, města plného historie, které bylo po Praze druhým nejvýznamnějším městem Českého království. Bývalo jeho pokladnicí díky svým stříbrným dolům. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly odhaleny pravděpodobně již v závěru 10. století, ale teprve ve 13. století došlo k většímu rozvoji těžby stříbra. Kolem jednotlivých šachet vyrostla provizorní obydlí, dřevěné kaple a primitivní těžební zařízení. Tyto osady, vznikající živelně, neměly ze začátku žádná práva. Dlouho se jim říkalo pouze Mons (Hora) a teprve v roce 1289 bylo použito pojmenování Mons Cuthna. Důležitou roli sehrál sedlecký klášter (založený již v roce 1142), který byl hlavní duchovní autoritou na tomto území. Přelomem v dějinách Kutné Hory byl rok 1300, kdy král Václav II. vydal horní zákoník IUS REGALE MONTANORUM. Tento zákoník stanovil veškeré organizační a technické podmínky nutné pro pravidelný chod zdejších dolů. Nové město, které začalo vznikat spojováním osad, získalo od králů řadu privilegií a výsad. Jeho další rozvoj je spojen s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století. Krátce po roce 1300 byla do Kutné Hory přesunuta centrální mincovna Českého království. Začaly se zde razit pražské groše a tím se uzavřel výrobní cyklus začínající těžbou rudy. Kutná Hora se tak postupně vyvinula ve finanční centrum českého státu.

 Ubytování: Je možno využít základnu 6. pionýrské skupiny Kolín v Neškaredicích, což je „předměstí“ Kutné Hory, vzdálené cca 5 km od centra. Jedná se o bývalou vesnickou školku, takže je kolem objektu i velká zahrada. Kapacita je 35 osob na postelích. K dispozici je i kuchyně s veškerým vybavením. Cena je 100 Kč paušál bez ohledu na počet osob a dále 40,-Kč za osobu a noc + energie. Kontakt na správce: Jiří Žďára 775 291 206. GPS souřadnice: N 49° 56.276 E 015° 18.615

 Doprava: vlak: Kutná Hora leží na hlavní vlakové trati Praha – Brno (jižní větev přes Havlíčkův Brod).

autobus: do Kutné Hory jezdí autobusové linky z Prahy a Kolína, přes Neškaredice jezdí linka Kutná Hora – Čáslav.

auto: nejjednodušší cesta od Prahy (nebo na Prahu) do Neškaredic je po „Kolínské“ a v Církvicích uhnout na Neškaredice. Základna je první objekt ve vsi po levé ruce.

 Geocaching: V Kutné Hoře a okolí je mnoho keší různých druhů (tradiční, multi, mystery, earth). Je nereálné je zvládnout za jeden víkend. Je proto potřeba buď vybírat, počítat s delší dobou pobytu nebo přijet několikrát. Je také potřeba pozorně číst listingy, protože některé jsou v místech, kde je potřeba dávat zvýšený pozor (pozůstatky dolování) nebo mají obtížnější terén. Z mnoha listingů se zde také dozvíte spoustu zajímavostí o historii nejen Kutné Hory. U multikeší doporučuji vytisknout listingy, zadat si do GPS všechny stage a lovit všechny najednou, protože se jejich trasy překrývají a chodili byste stále kolem dokola. Některé mysterykeše vyžadují domácí přípravu.

 Zajímavé keše: Zajímavých keší je tady určitě víc, ale vybral jsem od každého druhu několik, které nás něčím zaujaly (některé listingem, některé luštěním, některé provedením a některé místem uložení)

tradiční:    Kutná Hora – město pokladů (GC1BR8V)

Trať 235 (GC2WFB4)

Barbora (GCM00X)

Pejskova keška (GC287GD)

Kutná Hora – zapomenuté uličky (GC15B28)

multi:       celá série Kutná Hora – … gotická (GC10HFJ), nejen barokní (GC1167G), literární (GC115RV), Karel Havlíček Borovský (GC10X4K)

Kamenná ZOO v KH (GC27Z2G)

Kutná Hora UNESCO (GC1KATT)

Kutnohorská spravedlnost #2 (GC1V2G0)

Procházka po Rovinách (GC27YFC)

mystery:   Procházky Kutnou Horou (GC1167F) – finálka k sérii multikeší výše

Knihovna Kutná Hora (GC2TC3B)

Dobyvatelé ztracené archy (GC3CWCH)

Pes baskervillský (GC2RHF9) – noční keš

Keltské hroby (GC21V7Z)

earth:       Kutná Hora – Medieval silver mine (GC2GHYZ)

Lom Prachovna (GC2BKX5)

Miskovický kras (GC38E4C)

Vyšatova skála (GC2TMMW)

Pionýrské keše: V této oblasti zatím nejsou.

 Pionýrské skupiny v okolí: PS Jana Žižky z Trocnova Čáslav (www.pscaslav.cz), 6. PS Kolín (www.ursakolin.cz)

 Náměty na výlety: cisterciácký klášter v Sedlci, Hrádek (České muzeum stříbra), hřbitovní kaple s kostnicí, chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej (Galerie Středočeského kraje), kaple Božího těla, Kaňkovské vrchy (nad Kutnou Horou s pozůstatky dolování), Roviny, údolí Vrchlice, Vlašský dvůr.

Josef Chládek, PS Veteráni Kladno