Furťáci aneb opět k vedoucím PS „na doživotí“

Jedna z novinek, o níž se po VZP mluví – i proto, že letos bude řadě vedoucích PS končit funkční období. A protože přicházejí dotazy – vrátím se k tomu.

Citace Stanov
VZP vyšlo vstříc požadavku z PS a velkou většinou schválilo, že: „Funkční období jmenovaných a volených funkcionářů pionýrských skupin a pionýrských center není časově omezeno, pokud jmenující nebo volící orgán před volbou či jmenováním takové omezení nestanoví.“ Připomenu, že šlo o požadavek z PS stanovit délku funkčního období vedoucího PS dle situace na pionýrské skupině. Rozhodně nejde o povinnost volit vedoucího PS s neomezeným funkčním obdobím.

Připomenutí
V rozpravách před VZP i na něm zaznívaly výhody, ale též (a nijak ojedinělé!) zápory takového opatření, které nepřispěje růstu funkcionářů PS. Proto nové stanovy nijak neomezují právo rady PS stanovit časový rámec pro výkon funkcí na PS, tj. i pro vedoucího PS. Stejně tak trvá povinnost každoročně „skládat účty“ – a situaci na PS pravidelně posuzovat na jednání rady PS. Jak už bylo několikrát připomenuto: vyžaduje to zákon, naše předpisy a hlavně zdravý rozum.

Závěr
Stanovy Pionýra neukládají povinnost vykonávat funkci „doživotně“. Nabízejí tu možnost, které lze – při zvážení situace na PS – využít.

Aktuálně platí, že všichni vedoucí PS mají svůj mandát nastavený dle toho, jak byli zvoleni. VZP nerozhodlo, že už jsou neodvolatelní. Ani že nově musí být zvoleni nastálo. Vždy je nutné uvážlivě rozhodnout o vhodném řešení. Nové stanovy s žádným závazným pokynem nepřicházejí.

Martin