Fotograf do každého oddílu

V posledních ročnících Mozaiky jsme vám přinášeli různé seriály, např. o Pionýrském Sedmikvítku. A seriál nebude chybět ani v tomto ročníku. Každý měsíc představíme jeden z odznaků odborností.

Co jsou odznaky odborností, tzv. odborky a jak s nimi pracovat?
Jednotlivé odbornosti mají zpravidla dva stupně a je jen na zájemci, kdy podmínky pro získání odbornosti daného stupně splní. Není tedy stanoveno, že I. stupeň plní mladší děti a II. stupeň plní děti starší. Podmínky (např. ty, které jsou uvedeny na této stránce) nejsou pevně stanovené, můžete si je nastavit tak, jak chcete. Platí však následující: podmínky pro danou odbornost musí být pro všechny v oddíle stejné. A také – podmínky, které si stanovíte, by neměly být tak jednoduché, aby je bylo schopno bez dalšího vzdělávání splnit každé dítě v oddíle.

Sekce rozvoje výchovných programů vytipovala prvních dvanáct oblastí, které jsou propojené s běžnou činností oddílu a vycházejí tak z jeho potřeb. V současné době pracuje sekce na tom, aby vznikla ucelená sada návrhů podmínek, metodických listů pro vedoucí a materiálů pro děti. Každá z odborností má tedy kromě toho, že rozvíjí dítě nebo mladého člověka, přesah do oddílové činnosti nebo do Pionýra. A koho si představíme jako prvního?

FOTOGRAF
Fotograf je člověk, který s pomocí klasického nebo digitálního fotoaparátu pořizuje fotografie. Měl by znát různé techniky umělecké i dokumentární fotografie, zvládat grafické zpracování fotografií a jejich prezentaci. Dělá to rád a s citem.

 

I. stupeň

 1. Používám oddílový fotoaparát a dovedu jej správně ošetřovat.
 2. Znám základní funkce a možnosti nastavení fotoaparátu, pořízení a mazání fotek, různé režimy (portrét, makro, krajina, sport). Ukážu je a vysvětlím v oddíle.
 3. Znám zásady fotografování. Zjistím si, co je to expozice a jak se vytváří. Rozumím základním pojmům – čas, clona, ISO, korekce expozice.
 4. Úpravy fotografií – pomocí počítače dokážu s digitálními fotografiemi provádět základní operace – otočení, ořez, zmenšení rozměrů apod.
 5. Předložím alespoň 30 snímků z oddílové činnosti.
 6. Uspořádám výstavku svých prací.
 7. Starám se o fotodokumentaci z života oddílu alespoň půl roku. Dávám fotky na web, do kroniky, oddílového časopisu nebo na nástěnku.
 8. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Clona.
 9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Mám vlastní přístroj a umím jej správně ošetřovat.
 2. Znám princip vytváření fotografického obrazu (optika).
 3. Znám zásady správné kompozice snímků (prokážu prakticky).
 4. Znám principy snímání a měření expozice.
 5. Navštívím s oddílem výstavu nebo muzeum s fotografickou nebo filmovou tematikou.
 6. Znám zásady správného uložení (archivace) zhotovených materiálů.
 7. Přečtu si alespoň jednu knihu o fotografování. Znám časopis zabývající se fotografií.
 8. Hromadná úprava fotografií – znám programy na hromadnou úpravu fotografií – přejmenování, změna velikosti a formátu.
 9. Vyzkouším si fotografování noční oblohy, hvězd nebo ohňostroje.
 10. Starám se o fotodokumentaci z života oddílu alespoň jeden rok. Dávám fotky na web, do kroniky, oddílového časopisu nebo na nástěnku.
 11. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Clona.
 12. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

Zaujala vás první část našeho nového seriálu? Pojďte s námi tuto novou oblast činnosti rozvíjet. Můžete zkusit odborky zařadit do oddílové činnosti, můžete nám poslat své připomínky k těm, které budeme postupně představovat, nebo můžete zkusit vytvořit odborku vlastní. A nezapomeňte nám o tom napsat na e-mail odborky@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz.

Tip
V obou stupních je účast v soutěži Clona, která je součástí Pionýrského Sedmikvítku. Bližší informace k ročníku 2018/2019 najdete v příloži této Mozaiky. Dejte možnost svým oddílovým fotografům vyniknout.

Na jaké odborky se můžete v první vlně těšit?

FOTOGRAF
KUCHAŘ
KULTURNÍ FANDA
KUTIL
OCHRÁNCE PŘÍRODY
ORGANIZÁTOR HER
PIOKAČER
REDAKTOR
SPORŤÁK
TÁBORNÍK
VÝTVARNÍK
ZDRAVOTNÍK