Folklorní tanec

I když tyto tance nepatří mezi běžnou oddílovou činnost na našich pionýrských skupinách, je jedním z lístků Pionýrského Sedmikvítku oblast Folklorní tanec.

Folklór je označení pro osobité hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy kultury, vyjadřuje zvyky a tradice a je svou podobou vázán na určitou oblast.

Folklorní obřady nebo zvyky se týkají celé řady různých událostí. Často se věnují tomu, co se odehrává v průběhu roku (dožínky, posvícení, Vánoce, Velikonoce), nebo v průběhu lidského života (narození, svatba, pohřeb). Folklorní vystoupení je vždy nějaký příběh ze života lidí určité národopisné oblasti a secvičit jej bývá otázkou dosti dlouhého času a často i nemalých finančních nákladů na kroje a hudební nástroje.

„Profíci i amatéři“

Soutěž nabízí rozdělení do dvou oblastí. Jednou jsou Folklorní soubory (říkejme jim „profíci“), kde soutěžící předvedou lidové tance nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby v daném časovém limitu. Choreografické zpracování pak závisí na každém souboru.

Kromě klasických folklorních souborů, které mají kompletní vybavení včetně krojů, nabízí soutěž účast i v kategorii Folklor trochu jinak. Ta je právě určena pro vás, kteří koketujete s folklorem a chtěli byste s dětmi něco nacvičit. Nebojte se, oproti standardní kategorii zde není nutné pořizovat nákladné kroje a shánět folklorní kapelu. Stačí si prostě přivézt hudbu s sebou na CD nebo flash disku a obléknout vystupující tak, aby to ladilo. A stát se na chvíli folklorními „amatéry“.

Co hodnotí porota?

Je to vhodnost výběru hudby, choreografie, technika a provedení tance, oblečení, jeho vhodnost a účelnost, u hudby muzikálnost a provedení skladby a v neposlední řadě souhra tanečníků s hudbou. Vlastně je dost důležitý celkový dojem, který si ze soutěžního představení porota odnese.

Republikové finále

Do loňského roku pořádala republikové finále Pionýr, z. s. – Krajská organizace Kraje Vysočina, za což jí chceme touto cestou poděkovat. Od nového ročníku bude organizátorem republikového finále PS Dr. Mirko Očadlíka a SVČ TYMY Holešov. Pro bližší informace pište na vsetuly@centrum.cz. Držíme jim palce a přejeme hodně spokojených tanečníků.

Anička