FOLKLORNÍ TANCE POPRVÉ V HOLEŠOVĚ

Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 13. ledna 2019 zúčastnilo celorepublikového finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Folklorní tance. Letos se toto finále poprvé konalo v Holešově. Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborům, SVČ a domům dětí a mládeže atd. Finále organizovala PS dr. M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov. Organizátoři převzali štafetu z Vysočiny, kde se konaly předešlé ročníky.

Finále soutěže se zúčastnilo celkem pět vysílajících folklorních souborů se sedmi pásmy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší děti. Některé soubory si přivezly také svoji vlastní muziku, jiné soubory zaujaly nápaditostí svých pásem, pěveckými a také tanečními výkony. Diváci oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem. Pětičlenná porota byla složena z odborníků na folklor. Zasedla v ní paní Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva Zehnalová, pan Jiří Jablůnka a pan Michal Minář. Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu. V mladší kategorii nakonec získaly zlaté medaile děti z Bartošova dětského souboru ze Zlína a stříbrné medaile si odnesl domácí soubor Zrníčko. Ve starší kategorii se na 1. místě umístila Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem s „Metlovým tancem“ a Křenováček z Křenovic od Slavkova s pásmem „K muzice nepudu.“ 2. místo obsadil Bartošův dětský soubor ze Zlína s pásmem „Halekačky“ a na 3. místě se umístila dvě pásma – Malá Rusava „Na pastvě“ a Jabloňka z Martinic s pásmem „Klapy klap ve mléně“. Všechny soubory získaly kromě medailí také diplomy, hodnotné ceny v podobě deskových her, plyšáka a také drobné upomínkové předměty od města Holešova. Při závěrečném ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase.

Tři soubory (Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Bartošův dětský soubor ze Zlína a Křenováček z Křenovic u Slavkova) byly porotou nominovány na Putovní pohár předsedy vlády ČR. Porota také doporučila soubor Malá Rusava na reprezentaci folklorních tanců na koncertě Děti dětem, který se bude konat 2. 2. 2019 v Kongresovém centru v Praze. Celou soutěž folklorních tanců provázel také pionýrský psí maskot, který nechyběl při úvodním nástupu, v průběhu soutěže držel všem soutěžícím „tlapky“ a také asistoval při předávání medailí. Pro děti jsme na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága RadekRa.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této soutěže, děkuji také MŠMT a městu Holešov za finanční a materiální podporu. Poděkování si zaslouží také všichni diváci, rodiče a další hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Velké poděkování patří také porotě, zvukařům a moderátorce Kamile Polákové.

Jsem moc ráda, že se tato celorepubliková soutěž ve folklorních tancích v Holešově letos konala. Pevně věřím, že se k nám soubory budou rády vracet i v příštích letech. Unikátní na této soutěži je, že se zde setkají soubory z různých oblastí a také to, že si děti odváží od nás medaile, což při těchto soutěžích nebývá obvyklé. Všechny srdečně zveme na folklorní tance v lednu 2020!

Mgr. Jarmila Vaclachová, vedoucí PS dr. M. Očadlíka Holešov