Finále výtvarného Sedmikvítku v Holešově

V sobotu 24. března se sešlo v Holešově hodně talentovaných dětí a mladých lidí. Během dne si 130 z nich mohlo vyzkoušet různě zaměřené dílny (keramika, pískové obrázky, enkaustika, linoryt, inchies, emboss). A od 17.00 na ně již čekalo slavnostní vyhlášení výsledků Pionýrského Sedmikvítku pro oblast Výtvarná činnost a Soutěže technických dovedností. Mezi hosty byli starosta města Holešov pan Rudolf Seifert a 1. místopředsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová.

Osm porotců to tentokrát vůbec nemělo lehké – do soutěže bylo zasláno celkem 418 prací od šesti stovek autorů. Stojí za to zmínit, že do letošního ročníku bylo zasláno i 18 společných prací, kdy první tři příčky obsadili pionýři a pionýrky z 2. PS Julia Fučíka Kroměříž, PS Dobřany a PS Tuláci z Klatov. V Soutěži technických dovedností zvítězil se svým robotem pionýrský oddíl Rondel z Prahy.

Kompletní výsledky najdete na www.pionyr.cz.

Děkujeme PS dr. Mirko Očadlíka a SVČ TYMY Holešov za uspořádání republikových finále těchto soutěží.


Společné práce – vycházejí z oddílové činnosti, podporují kolektivní tvoření a hlavně se při nich uplatní každý (někdo výtvarně, někdo píše, někdo fotí). Zkuste je se svými oddílovými dětmi v příštím ročníku také.