Druhé dílčí zasedání ČRP v roce 2018

Členové ČRP se sešli 17. 11. 2018 v Praze. Zde najdete stručný výběr několika zajímavých zpráv z programu jednání.

Takovou zajímavostí byla například informace o úplném uzavření projektu Klíčení, dotovaného z prostředků EU. Dobrou zprávou bylo přijetí nového člena Kontrolní komise Pionýra Jana Pustky. Členové ČRP dále projednali upravená pravidla pro poskytování domén 3. řádu, návrh výroční zprávy Pionýr 2018, sloučení Karlovarské a Plzeňské krajské organizace Pionýra či první verzi rozpočtu Pionýra na rok 2019.

Výrazným tématem byl posun termínu RESETu, který se nakonec nebude konat v roce 2019, ale 5. až 7. června 2020 jako součást oslav 30. výročí obnovení Pionýra. Z obsahového hlediska byla zajímavá i rozprava o nutnosti podrobněji definovat ve vnitřních předpisech otevřené kluby.

Jakub