Dobrovolnictví: náměty pro činnost

Výchova k dobrovolnictví je dlouhodobý proces, který určitě neobsáhneme jenom na jedné schůzce. Věta „Letos všichni půjdeme a budeme dobrovolně uklízet v parku.“ je sice zajímavá, ale určitě nemůžeme mluvit o cílené výchově k dobrovolnictví. Jednorázovost prostě ne zcela funguje. Proto začněme postupně a drobnými krůčky.

Nejmladší děti mohou začít tak, že se zamyslí nad tím, co přes den dělají (Mláďátka – ML T1 – Denní režim, výroba mýdla). Třeba jim z toho nakonec vyplyne, že i když mají doma drobné povinnosti, jako je zalévání květin nebo úklid pokojíku, tak když k tomu přidají další pomoc například mamince při vaření oběda nebo při pečení bábovky, mohou tak mamince udělat radost a být něčím prospěšní (I když, pokud jste již s malými dětmi vařili, tak mi asi dáte za pravdu, že někdy je to práce navíc, ale co bychom pro ty naše drobečky a jejich dobrý pocit neudělali, že?). Pro nejmladší děti je možné také využít aktivity (Zvířátka – ML P3 – Medvěd – Pečuji o rostlinku, a ML P4 – Medvěd – Pečuji o zvířátka), kdy si vypěstují návyk pravidelnosti a smysluplnosti pravidelné pomoci (ptáčky přikrmujeme i na jaře a ne jen jednorázově v lednu). A odtud je jen krůček k tomu, vzít na sebe pracovní oblečení, rukavice a s odpadkovými pytli vyrazit uklízet (Putování se psem – ML P12 – Chráníme přírodu).

S dětmi ze starší věkové kategorie už se do tohoto tématu můžeme pustit naplno. Třeba tím, že si nejprve uvědomí, zda a jak jsou svému okolí prospěšné (Tajemství staré truhly – ML C18 – Umíme pomáhat). Následně můžeme navázat střetem s realitou (návštěvou nějakého charitativního zařízení) a samotným zapojením do nějakého konkrétního projektu (Tajemství staré truhly – ML C19 – Umíme pomáhat II.).

A pokud chceme mladým z oddílu přichystat skutečnou výzvu, nechme je zrealizovat celý projekt od vymyšlení, přes přípravu a realizaci až po samotné zhodnocení. Natrénovat si to mohou například na aktivitě z programu Osmá planeta – ML U10 Realizace projektu.

Zajímavou cestou, jak přiblížit dětem dobrovolnictví, jsou Odborky. Každý se podle svého zájmu může dobrovolně podílet na chodu oddílu. Redaktor bude psát do kroniky a posílat články do místních novin, Ochránce přírody může pečovat o zeleň v klubovně a fotograf může plnit webovky oddílu hezkými fotografiemi.

Anička