DISTANČNÍ ČINNOST

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy najdete v tištěné Mozaice a můžete si je také stáhnout v PDF, tentokrát po jednotlivých listech:
– Distanční činnost – poznámky k aktivitám
Najdi podezřelého
Vytvoř si loutkové divadlo
Můj krásný prosinec

VÝZVA NA PROSINEC

Okořeňte si oddílový život měsíčními výzvami. Schválně jestli zvládnete splnit neočekávatelné výzvy.

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev pěstuje v dětech schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání jejich dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu, distanční činnost.

Cíl: Děti vnímají jako dobré pomáhat zvířátkům. Děti se dokáží domluvit a zorganizovat, kdy ke stromu kdo půjde.

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie).

Počet účastníků: 8–16 (oddíl/družina)

Další materiál: papír, tužka, komunikační kanál mezi dětmi

Co s tím: Předložte dětem výzvu běžně užívaným komunikačním kanálem. Připojte komentář s podrobnějším popisem. Měl by obsahovat přibližně toto: Nejprve si domluvte, který strom nazdobíte. Poté tam každý zvlášť (v jiný čas) přijďte a přidejte svůj díl. Vyfoťte, jak strom vypadá po tom, co jste odešli.

Na sérii fotek uvidíte, jak se strom zaplňuje. Také můžete nechat děti navrhovat, jaké různé věci mohou zvířátka jíst. Klidně na strom zavěste krmítko, nebo pod něj nasypejte kaštany a žaludy.

Na co si dát pozor: Důležité je, aby se děti, pokud stále budou trvat omezení, u stromu nepotkávaly. Jsou také věci, které by se zvířátkům dávat neměly, dohlédněte na to, že se u stromu neobjeví.

NAJDI PODEZŘELÉHO!

Na krátký okamžik se vžijte do role detektiva, který odhaluje podezřelého na základě fyzických znaků.

Oblast: distanční činnost

Cíl: Děti umí položit otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne. Děti si umí poskládat dílčí informace a na jejich základě vylučovací metodou poznat obrázek, který příslušné vlastnosti má.

Věková kategorie: Nejmladší (1. – 2. třída),  mladší (3. – 5. třída).

Počet účastníků: 2–8

Další materiál: tužka

Co s tím: List je připraven k použití na online schůzkách. Je třeba dopředu informovat rodiče a nechat jim list vytisknout. Jeden z hráčů si vybere podezřelého zločince z tabulky. Ostatní hráči mu mohou pokládat otázky, na které je možné odpovídat “ano/ne”. Po položení otázky se střídají. Mohou se ptát na různé fyzické vlastnosti postavy. (Př.: Má podezřelý knír?) Kdo podezřelého uhodne, vybírá nového podezřelého.

Úprava obtížnosti: Podle zvolené obtížnosti je možné dětem zakázat/dovolit psát do papíru.

Na co si dát pozor: Určete pořadí hráčů a vyvolávejte je. Zabráníte tím překřikování.

Další náměty: Je možné použít i mimo distanční činnost či jako hra pro sourozence.

VYTVOŘ SI LOUTKOVÉ DIVADLO

Loutkové divadlo je historicky ověřený způsob, jak v okruhu rodiny dělat zábavu. Ani dnes neztratilo nic ze svého kouzla. Nechte děti vyrobit si vlastní loutkové divadlo!

Oblast: Pracovní činnost, distanční činnost

Cíl: Děti umí stříhat, lepit a barvit. Děti umí naplánovat, jaké loutky bude třeba vyrobit, podle zamýšleného představení.

Věková kategorie: Nejmladší (1. – 2. třída), mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti.

Počet účastníků: pro užití samostatně

Další materiál: viz list

Co s tím: Předložte dětem list jako námět na činnost. Můžete je výrobou provést na schůzce. List jde plnit samostatně.

Na co si dát pozor: Zacházení s nůžkami a lepidlem. Některé děti nemusí mít vše potřebné doma po ruce.

Další náměty: Starší děti mohou zahrát kousek svého divadla na schůzce pro ostatní, nebo ho nahrát a ostatním poslat běžným oddílovým komunikačním prostředkem.

MŮJ KRÁSNÝ PROSINEC

Jak zajistit náplň činnosti i dětem, které jsou od vás daleko? Poskytněte jim soubor námětů na celý měsíc, které jim pomohou nastolit příjemnou prosincovou atmosféru.

Oblast: Distanční činnost

Cíl: Děti nejsou pasivní a jejich zábava není pouze mobil nebo počítač. Děti zažijí atmosféru prosince.

Věková kategorie: bez omezení

Počet účastníků: pro užití samostatně

Další materiál: viz list

Co s tím: List pošlete rodičům dětí s motivačním textem podobným, jako je v perexu u této aktivity.

Na co si dát pozor: Aktivita by neměla být podána jako „splň vše“ nebo dokonce být nějak odměňována.

Další náměty: Můžete zároveň připojit prosbu o poslání fotek z plnění některých aktivit a ty pak využít k motivaci ostatních oddílových dětí a propagaci.