Děti potřebují životné vzory

Životní vzory a ideály byly, jsou a budou. Jistě také platí, že děti potřebují někam patřit. A když jim k tomu má pomoci „svět IT a být stále on-line“, tak to tak zkrátka je. Zastavme se proto dnes na chvilku s dětskými vzory…

Děti své idoly, vzory potřebují. Vybírají si je mezi svými nejbližšími v rodině, učiteli, ze svého nejbližšího okolí, mezi mediálními hvězdami i osobnostmi dějin. Postupně se vyvíjí osobnost a mění i vzor. V mladším věku jsou to většinou hrdinové bez rozlišení kladných či záporných vlastností, děti je přijímají nezřídka bezděčně, dobrovolně, často s obdivem a nadšením a snaží se napodobovat nepodstatné, jako je účes nebo oblečení. Cíleněji si začínají vybírat v období dospívání, kdy dochází k tzv. přehodnocování hodnot, se kterými se chtějí identifikovat. Pak může docházet k radikálním obratům, kdy „běžný“, nejčastěji rodičovský, vzor přestává fungovat. Potom často zcela nekriticky přijímají nové vzory, ba i nové životní cíle. Nacházejí autority (zvláště, když je postrádají ve svém okolí) například v youtuberech a jejich názory berou za své… Na internetu si často navíc hrají na něco, co nejsou, dávají na odiv jen to, co je dokonalé. To ošklivé a špatné se ve virtuálním světě spíše neukazuje. Což je průšvih, protože ono je to součástí života stejně jako ono „krásné“.

Ideální ideál nabízející jen krásné a dokonalé věci ve skutečném životě není, proto je na místě, že vzory (chování), které děti vnímají, nejsou jenom kladné, jsou i záporné – např. rodiče se sice milují a vzájemně si pomáhají, ale také se hádají a dělají kompromisy. A zde už je zase přesah mezi jinými vzory – dítě vidí, že mají i spory, ale – a to je důležité – i přes občasné neshody mají jeden k druhému úctu a přes třenice stojí při sobě. Právě to je potřebné, aby děti vnímaly a přijaly jako model chování.

Připomenu ještě, že na začátku školní docházky je pro dítě vedle rodičů určujícím modelem učitel, ale v dalších letech školního období, vedle jiných, stále víc roste i vliv dětské skupiny. Ale to už je zase jiná kapitola.

Martin