Děkujeme dobrovolníkům!

Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12.) je příležitostí vám, pionýrským vedoucím, instruktorům i všem ostatním, díky jejichž práci a nadšení Pionýr žije, poděkovat ještě hlasitěji než v jiných letech. Protože přes všechno, co se kolem nás děje, jste dokázali úžasné věci, uspořádali povedené akce a děti z našich oddílů stále vědí, že Pionýr je tu pro ně.

DÍKY!

Zahrajte dobrovolníkům!
Připomínáme také tradiční pionýrskou výzvu. Chcete některému dobrovolníkovi jmenovitě poděkovat? Nechte mu ve dnech kolem 5. 12. v jeho oblíbeném rádiu zahrát písničku s věnováním.