DATA K NEPŘEHLÉDNUTÍ! aneb okénko IX. výročního zasedání…

Nyní, kdy čtenáři Mozaiky Pionýra běží tyto řádky před očima, proběhla většina času (a několik termínů) z volnější části přípravy jednání IX. VZP.

Na všech KOP a PS mají základní informace: základní popis personální přípravy, záměr v hodnocení práce a jsou předloženy návrhy změn dokumentů.

DŮLEŽITÉ ÚLOHY

Do 21. 9 předložit materiály, návrhy a náměty k dalším otázkám činnosti, má-li o nich VZP jednat, (kdokoli předsedovi ObK).

Do 11. 10 předložit zvoleným delegátům písemně na adresu stanovenou v listě delegáta zpracované podkladové materiály v konečné verzi pro jednání VZP.

NA ZÁVĚR PŘIPOMENU ZNOVU DATUM 12. 11., kdy se v Pardubicích, sejdou zástupci PS na IX. VZP. Přizpůsobte proto organizaci činnosti na PS tak, aby se váš zástupce jistě jednání mohl zúčastnit.

Martin