Čtyři kroky k vnímání přírody

V minulém díle jsme si povídali o tom, jak jedinečným nástrojem jsou v rámci environmentální výchovy tábory a pobyt v přírodě. Samo o sobě je to však jen začátek. Pokud je naším cílem rozvíjet u dětí senzitivitu, tedy citlivost a vztah k přírodě a životnímu prostředí, která je základním předpokladem pro environmentálně odpovědné jednání, potřebujeme se posunout ještě o krok dále – vytvářet program, který cíleně k senzitivitě vede.

Existuje mnoho způsobů, jak takového programu dosáhnout. Protože by ale bylo obtížné je sem vměstnat, vyberme nyní jeden příklad za všechny. Je jím takzvané plynulé učení, metodika pedagoga Josepha Cornella. Je to pořadí her a činností, které funguje bez ohledu na věk, prostředí i naladění skupiny. Má čtyři fáze: 1. Probuzení nadšení, 2. Zaměření pozornosti, 3. Přímý prožitek a 4. Sdílení inspirace. Zatímco první fáze slouží k rozproudění energie a obsahuje především krátké zábavné hry, druhá a třetí fáze si klade za cíl zklidnění mysli pro následnou čtvrtou fázi. Právě ve druhé a třetí fázi dochází k přímým a hlubokým prožitkům přírody. Hodně se v nich pracuje například se smysly, čímž rozvíjí vnímavost, a probouzí se úžas či vcítění.

Příkladem aktivity ze třetí fáze může být např. hra Fotoaparát. Skupina se rozdělí na dvojice, v níž jeden představuje fotografa a druhý fotoaparát. Úlohou fotografa je dovést „fotoaparát“, který má zavřené oči, na různá krásná místa v lese. Když fotograf uvidí něco, co ho zaujme, zaměří na to „objektiv fotoaparátu“ a stiskne spoušť (např. poklepáním na rameno). Samotná expozice by měla trvat přibližně 3–5 sekund, pak na pokyn fotoaparát zavře oči a nechá se vést dál. Ideální počet snímků je 6–10, pak si ve dvojici vymění role. Až budou všichni hotoví, vedoucí jim dá papír s úkolem nakreslit jeden snímek, který pak předají fotografovi. Dobré je fotografy povzbudit, aby byli při výběru snímků tvořiví, například tím, že si lehnou na zem, nebo focením detailů.

Zdroj: Joseph Cornell – Objevujeme přírodu: Učení hrou a prožitkem

Tirís