Co víte o češtině?

Vzhledem k tomu, že březen je tradičně měsíc knihy a čtenářů, hodí se trochu prověřit znalosti o našem mateřském jazyce. Kvíz je samozřejmě určený hlavně pro děti, ale kdo ví, třeba budou některé otázky výzvou i pro starší. 🙂

 1. Mluvnice je:
  a) Obrozenecký výraz pro ústa.
  b) Zdvořilejší označení drbny.
  c) Soubor pravidel určitého jazyka.
 1. Cizí slova jsou:
  a) Slova, která se do češtiny dostala z jiných jazyků.
  b) Slova, se kterými se za žádných okolností nestýkáme.
  c) Slova, která nám nejsou vlastní.
 1. Slovo „kazík“ označovalo v obrozenecké češtině:
  a) Zubní kaz nevelikého rozsahu.
  b) Chemický prvek fluor.
  c) Nešikovného člověka, který obvykle všechno pokazí.
 1. Slovo „šprýmopis“ označovalo v obrozenecké češtině:
  a) Žertovný komentář na facebooku.
  b) Zvláštní druh mopu určený na utírání šprýmové podlahové krytiny.
  c) Krátkou satirickou báseň (epigram).
 1. Mrtvý jazyk je:
  a) Jazyk, který uhynul.
  b) Jazyk, který se nepoužívá v běžné mluvené komunikaci.
  c) Jazyk, který byl smrtelně postřelen.
 1. Pádové koncovky označují:
  a) Nezvykle rozvětvené ústí řeky Pád.
  b) Přesný popis volného pádu.
  c) Pomocný způsob, jak určit gramatický pád slova.
 1. Slovem „časování“ označujeme:
  a) Gramatické ohýbání sloves, které vyjadřuje osobu, číslo, čas a způsob.
  b) Zkracování či prodlužování času v některých vědecko-fantastických románech.
  c) Dělení určitého časového úseku na kratší části.
 1. Proč někdy v psaném projevu používáme velká písmena?
  a) Protože malých písmen je málo a občas se stane, že dojdou.
  b) Protože se chceme písemně vytahovat.
  c) Protože s jejich pomocí označujeme například začátek věty či vlastní jména.
 1. Kdo přinesl na naše území jazyk staroslověnštinu a písmo hlaholici?
  a) Cyril a Metoděj.
  b) Václav IV.
  c) Kníže Bořivoj.
 2. Staročeština je:
  a) Zestárlá čeština, kterou používají starší lidé.
  b) Podoba češtiny užívaná v 11. až 14. století.
  c) Opak mladočeštiny, tedy hovorového jazyka dnešní mládeže.
 3. Jazykolam je:
  a) Středověký mučicí nástroj sloužící k lámání jazyka.
  b) Kolo ve tvaru jazyka.
  c) Slovní hříčka, která se obtížně vyslovuje.

Správné odpovědi:
c), 2. a), 3. b), 4. c), 5. b), 6. c), 7. a), 8. c), 9. a), 10. b), 11. c)

 

Zdroj: alik.idnes.cz