Co slavíme?

Slavíme třicet let od významné události v historii naší organizace. 20. ledna 1990 na Mimořádné celostátní konferenci pionýrských pracovníků bylo rozhodnuto obnovit samostatnost Pionýra. Obnovit samostatnost bylo možné, protože Pionýr již jednou ve své historii samostatnost vyhlásil, bylo to v roce 1968. Samostatnost v kontextu Pionýra znamená nezávislost na jakékoliv politické straně či nadřízené organizaci mládeže. Od tohoto zlomového okamžiku mohli být členy Pionýra dospělí i dospívající (ti dříve museli být členy nadřízené mládežnické organizace), Pionýr se stal organizací s právní subjektivitou, a tudíž mohl nakládat s vlastními penězi a vlastnit majetek (to dříve mohly pouze skupiny a nadřízený svaz mládeže) a hlavně o svém osudu rozhodovat samostatně. Pionýrská organizace SSM se tedy částečně přetvořila v nový Pionýr a zbytku oddílů a skupin bylo umožněno založit si organizace vlastní. Tyto oddíly přešly, mimo jiné do Junáka, ATOMu, Duhy, Tábornické unie a dalších.

Uspořádejte vlastní akce k výročí!
Připojte se k oslavám výročí. Uspořádejte akci pro veřejnost, zapojte se do celorepublikových akcí a nezapomeňte promítnout výročí i do činnosti s oddílem. Přinášíme vám několik námětů, do čeho se pustit, co si zorganizovat.

Pro veřejnost
Nebojte se akcí pro veřejnost. Nechte se inspirovat číslem 30 a historickým ohlédnutím. Jak vypadala vaše klubovna před 30 lety, kde jste měli tábořiště, kam byly v tom roce výpravy, kdo vedl oddíly? To všechno můžete zařadit do výstavy nebo krátkého orientačního běhu po místech s vaším oddílem/skupinou spojenými. Zařaďte kvíz se zvídavými otázkami. 

Pro oddíl či skupinu
Sedněte si s dětmi, vytáhněte kroniku a zalistujte v ní. Jeďte se podívat na místa, která jste navštěvovali před třiceti lety, kde jste tábořili. Vytáhněte staré fotky a zjistěte, jak se tato místa změnila. Pozvěte staršího vedoucího, který se před třiceti lety účastnil dění, a nechce si od něj vyprávět: jak věci složité, kolem změny PO na Pionýr, tak o každodenní činnosti a starých táborech. Co děláte stejně a co je pro vás dnes nepředstavitelné? Pokuste se podle starých vyprávění sepsat povídku o vzniku vašeho oddílu nebo skupiny. Proč se jmenuje tak, jak se jmenuje? Jakou roli při vzniku tradic sehráli tehdejší vedoucí a děti? Zkuste si sednout se staršími dětmi a zamyslete se, jaký bude Pionýr za dalších třicet let? Kam se posune, co bude jiné? Budeme moci ještě chodit do přírody? Budeme se vůbec scházet fyzicky na schůzkách nebo jen přes videokonference? Nebojte se zvídavých otázek, buďte milí a objektivní, je třeba, aby děti poznaly historii, aby mohly pevně stát při cestě do budoucnosti.

Co s tím dál?
Pokud objevíte něco zajímavého, nahrajete rozhovor s pamětníkem, budete mít nějaké nové dokumenty, vzpomínky, předměty či vytvoříte povídku o vzniku vašeho oddílu, neváhejte se o ně podělit s ostatními. Nahrajte je do skupiny na Faceboobku (Pionýr (official)), nebo je pošlete na e-mail mozaika@pionyr.cz.

Přidejte se i k celorepublikovým akcím!
Poznejte nové pionýry, zažijte společně dobrodružství a pomozte Pionýru v lepší cestě do příštích 30 let. 

Radovan