Co připravuje ÚPVC na rok 2017

Kamínka 2017 – tradiční vzdělávací akce, která účastníkům nabízí tvořivé dílny, semináře, diskuse o dění v Pionýru… Cílem je nejen pionýry vzdělávat, ale nabídnout jim možnost setkávání a potkávání se. Podtrhuje pocit pospolitosti a sounáležitosti ve spolku Pionýr. Akce je plánována na termín 7. – 9. dubna 2017. Místo bude přihlášeným účastníkům sděleno netradiční formou.

Plánovaný je víkend pro všechny, kteří si rádi hrají, ale také se dovídají o zážitkové pedagogice. Víkend je plánován na 19. – 21. května 2017 a vedoucím akce bude Pepa Khol, který má úžasné zkušenosti v této oblasti. Setkání bude ryze činnostní a rozhodně přihlášení zájemci nebudou litovat. Čeká je zajímavý program, který mohou přenést do svých oddílů nebo na vzdělávací akce pionýrských vzdělávacích center.
Místo bude upřesněné na Přihlašovně, kde se mohou zájemci přihlašovat.

Rozhodně v plánu nechybí LTŠ s rukodělným zaměřením, která se již zařadila mezi tradiční akce ÚPVC. Táborová základna na Zelené Lhotě a Ivanka Mochurová přivítá zájemce v polovině srpna 2017.

A další akcí, o které bych se ráda zmínila, je LTŠ pro účastníky 14+ se zážitkovým programem. Nejedná se o klasickou LTŠ, kde účastníci získají kvalifikaci instruktora, nýbrž táborovou školu, kde si prožitkem řadu věci vyzkouší a díky svým zkušenostem pochopí věci, které se obtížně sdělují slovem. Akce je plánována na 26. 8. – 2. 9. 2017 na táborové základně Bokouš. Účastníky akce přivítá již zmiňovaný Pepa Khol se svým týmem lektorů. Počet účastníků je omezený, takže doporučuji sledovat Mozaiku a Přihlašovnu, kde se dozvíte více.

 Lída Kočí
Garant ÚPVC