Co připravuje ÚPVC na rok 2017

Restart skupin – pokusný, pilotní víkendový seminář zaměřený na práci vedení pionýrské skupiny. Cílem je podpořit organizátorskou práci na úrovni PS a usnadnit zapojování nováčků do činnosti vedení PS. Zároveň ale také podpořit týmového ducha a pocit sounáležitosti s Pionýrem. Termín akce je předběžně stanoven na 24. – 26. 3. 2017.

Podle plánu se na semináři sejde nevýše dvacet účastníků. Předpokládáme, že za pionýrskou skupinu se účastní 4 – 5 osob, které byly zvoleny do vedení PS (vedoucí PS, hospodář, členové vedení). Jejich úkolem bude hledání silných a slabých stránek jejich pionýrské skupiny, navrhování řešení, dělba práce a stanovení konkrétní odpovědnosti ale i vytvoření dlouhodobějších plánů. Současně s tím také dojde k výměně zkušeností mezi pionýrskými skupinami v oblasti propagace, komunikace s rodiči, využití značky Pionýra apod. Určitě bude také prostor na to, aby se na pionýrskou skupinu podíval někdo z vnějšku a poskytl jí zpětnou vazbu.

Jaké účastníky tedy hledáme?
Jde nám o pionýrské skupiny, kde běží věci „ze setrvačnosti“, kde se do organizátorské práce zapojuje málo lidí, kde není čas na předávání zkušeností služebně mladším členům vedení PS. Na druhou stranu ale o skupiny, které mají chuť se nějakým způsobem proměnit.

Doufáme, že účastníci budou odjíždět nejen obohaceni o nové poznatky, ale také s chutí pracovat na rozvoji své pionýrské skupiny a s pocitem, že patří k Pionýru.

Pokud máte zájem o tuto akci, obraťte se prosím na Jirku Tomčalu (tom@pionyr.cz).

Lída Kočí
garant ÚPVC