Co po nás zůstane?

Aneb jak přemýšlet o 30. výročí obnovení samostatného Pionýra

Před třiceti roky se zástupci pionýrských oddílů a skupin v Brně na velkém rokování rozhodli, že tu naše organizace zůstane a jejich oddíly a PS budou dále pracovat pod jednoduchou značkou: Pionýr. Od té doby na stovkách míst po celé zemi působí skvělé oddíly, pionýři připravují báječné akce a každoročně se uspořádají stovky opravdu dobrých táborů.
Možná to bereme jako samozřejmost?! Ale skutečností je, že děláme dobrou práci. Pojďme to v roce 2020 všem říci.

Posouváme hranice
Úmyslem je navázat na připomínání 25. výročí obnovení samostatnosti, je totiž nepopiratelnou skutečností, že pracujeme v dosud nejdelším období nepřerušení činnosti Pionýra. Žádná z předcházejících organizací podobnou hranici nepřesáhla. Navíc: Jdeme vlastní cestou a svoje záležitosti si spravujeme „Po svém!“. Navzdory předpovědím, že v nových podmínkách se Pionýr nemůže udržet. I proto důležité zdůrazňovat, že jde o období samostatné – bez poručnictví a dohledu, bez vazeb na ideologie.

Ale skutečností je, že děláme dobrou práci. Pojďme to v roce 2020 všem říci.

Povinnost slavit?!
Ó, to jistě ne! Vždyť vkusně si výročí připomenout je rozhodně více příležitostí než povinností slavit. Nabízí mnoho možností, přinejmenším

  • oslovit příznivce (i bývalé členy);
  • posílit sounáležitost mezi členy;
  • obrátit se na veřejnost a získávat ji;
  • přirozeně ho promítnout v činnosti.

Příležitost k zamyšlení
Na webu i v Mozaice (například na stranách 12 a 13) se o tzv. třicítce v různých souvislostech rovněž hovoří. Pro někoho je to brzy, pro dalšího už pozdě. Téma se ovšem přetřásá možná především informativně či organizačně. Připomenout si třicet roků nepřerušované existence je ale i příležitostí k zamyšlení.

Jde o takovou samozřejmost, jak se to na první pohled jeví? Všední běh dní působí někdy trochu marným dojmem, a tak výročí je možností podnítit úvahy o budoucnosti – oddílu, PS i širšího celku. A také o tom, co po sobě zanecháme.

POJĎME DO TOHO SPOLEČNĚ.
A oslavme to společně: čím víc se nás zapojí, tím více si oslavy užijeme a také budou lépe vidět navenek.

Smyslem je výročí si užít
Záměrem není křečovitá snaha. Naopak – cílem je nezatěžovat PS a pionýrské oddíly velkým množstvím zvláštních, námětů a aktivit, ale rozumnou formou si výročí připomínat, například s vhodnou legendou začlenit tradiční akce. Příkladem je aktivita „30 oddílových společně prožitých dobrodružství“, která cele vychází z tradiční oddílové činnosti, ovšem nabízí vyzkoušet i něco, co – pro náš oddíl – třeba úplně běžné není.

Martin