Co na to náčelník SPTO

Každé dva roky si členové SPTO volí svého náčelníka. Od předminulého roku je jím Vítězslav Ondráček, kterého můžete znát i například z propagační sekce RESETU. V první části rozhovoru s ním se dozvíme, co jeho funkce obnáší a jak SPTO vnímá. V příští Mozaice si budeme povídat hlavně o představách do budoucna.

Tvoje role je odlišná od předsedy KOP. Co konkrétně tvoje funkce obnáší?
Nejlepší na té funkci je, že je neformální, tím pádem si můžu vymyslet, co budu dělat, a nic mě nesvazuje. Můžu vycházet z požadavků svých, nebo oddílů, podle toho, co je důležité. Ale hlavně jde podle mě o činnost těch jednotlivých oddílů a o tábornictví, které oddíly spojuje.

A jaká je náplň tvé práce?
Náplň je možná trošku administrativní, dost často je potřeba komunikovat s vedoucími oddílů, ale hlavně si společně se Sněmem a Štábem můžeme vymýšlet nové akce, naposledy například Zimní táboření, nebo vylepšovat pravidla Setonova závodu. Je to takové kreativní, můžeme si tvořit spoustu věcí, které s tábornickou činností souvisí. Oproti KOPce, která je víceméně takový administrativní mezičlánek, se SPTO více zabývá samotnou činností oddílů. Věřím ale, že se můžou vzájemně doplňovat.

Jak vnímáš SPTO?
Myslím si, že SPTO by nemuselo fungovat jen na úrovni jednoho kraje, ale klidně po celé republice. Tábornické oddíly z každého kraje nebo oblasti by si mohly vytvořit svoje vlastní SPTO, aby k sobě měly blízko a mohly spolu jezdit na akce. Tohle je taková moje dlouhodobá vize. Ono koneckonců je plno tábornických oddílů, a i když si neříkají PTO, tak kdyby se spolu více poznaly, sloučily, udělaly si spolu nějaké akce, bylo by to fajn. Ale nevím, jak to jinde funguje, chtěl bych v následujícím období zjistit, jak to je, a nějak to posunout.

ptala se Tirís