Co na to náčelník SPTO II.

V druhé části rozhovoru s náčelníkem SPTO Vítězslavem Ondráčkem si budeme povídat hlavně o jeho vizích a představách do budoucna.

Jaké jsi měl vize, když jsi kandidoval na náčelníka?
Vizí jsem měl několik, některé se už podařilo splnit, jiné ještě čekají. Každopádně co je stěžejní, tak jsem chtěl, aby akce a soutěže SPTO odrážely to, co se v oddílech děje, a ne naopak. Aby se oddíly nemusely učit na Setonův závod podle toho, co je v pravidlech, ale aby ten závod byl porovnáním znalostí, které vedoucí v oddílech děti učí. Což doufám, že se povedlo tím, že se nějaká pravidla změnila.

Kam by podle tebe mělo SPTO směřovat?
Podle mne by se mělo zaměřit na svou činnost, jak na akce pro děti, tak pro instruktory, což byl i důvod, proč třeba teď vzniklo Zimní táboření. Tyto akce by je měly zaháčkovat a nabudit do činnosti v oddílech. To jsou moje největší vize, aby děti 12+ v oddílech zůstávaly, a dělat pro ně akce napříč oddíly.

Spousta pionýrů odjinud vnímá SPTO jako takovou zvláštnost, proč si myslíš, že se to děje?
Chtěl bych, aby to jako zvláštnost vnímané nebylo, aby bylo vnímáno jako normální, že se sdruží oddíly, ať už tábornické, rukodělné nebo sportovní, které se spolu budou bavit, sdílet zkušenosti a soutěžit. Nevím, co z SPTO dělá zvláštnost, jestli je to tím, že jsou to tábornické oddíly, nebo tím, že je to v Brně. Možná to, že podobná skupina po republice není. Možná to je tím, že se snažíme do těch republikových akcí zapojovat, i když moc ne jako SPTO, ale spíš jako jednotlivé oddíly nebo jednotlivci. Je docela možné, ale nemám to potvrzené, že SPTO generuje aktivnější lidi, kteří vnímají, že neexistuje jen ten jejich oddíl nebo skupina, ale i pionýrský svět okolo a chtějí mu nějak pomoci.

ptala se Tirís