Co je environmentální?

S tímhle slovem se budeme v následujících Mozaikách potkávat častěji. Jenže co znamená? Každému se při jeho vyslovení může vyjevit něco jiného. A někomu třeba vůbec nic. Začněme tedy od základů. Slovo environmentální pochází z angličtiny. Zdatnější angličtináři si jistě povšimnou, že jeho součástí je další slovo – environment. Když přeložíme environment do češtiny, dostaneme životní prostředí. Dedukcí lze dosáhnout toho, že environmentální označuje něco, co se týká životního prostředí. To může být pochopitelně mnoho různých věcí. To tajemné něco, co nás především zajímá při výchovné práci s dětmi, je náš vztah a chování k životnímu prostředí kolem nás, k přírodě, která je jedním z nejčastějších prostředí pro naši činnost.

Kdo je a není environmentalista?
Pokud o přírodu pečujeme a staráme se o ni, můžeme se hrdě označit termínem „environmentalista“. Kdo činí opak, tedy přírodu ničí, ten se rozhodně nemůže považovat za environmentalistu. Prostý příklad: Odhozené plasty, sklo a další harampádí se v přírodě rozkládá i tisíce let, pokud se vůbec dokáže samo rozložit. Správný pionýr – environmentalista nic takového po sobě v přírodě nikdy nezanechá.

Martin