Co dalšího projednal VV ČRP?

Výkonný výbor ČRP se tentokrát sešel na celý víkend (26. – 28. 1.), přičemž část jednání byla společná s předsedy KOP. Kromě výše zmíněných příloh ke Směrnici o hlavní činnosti probíral řadu dalších, vesměs ryze praktických témat. O některých z nich se dočtete na jiných stránkách této Mozaiky – například „Nový Servis“ (str. 6–7) nebo plánování oblastních porad (str. 24 – zde se také dozvíte o nově vyhlášeném programu finanční podpory celoroční činnosti). Dále se VV ČRP zabýval přípravou nadcházejících akcí, jako Ledová Praha a Koncert Děti dětem, Setkání oddílů pracujících s výchovnými programy, Kamínka, LTŠ Bokouš. Projednány byly i finanční otázky, jako vyhlášení Vnitřního výběrového řízení, Pokyny pro čerpání dotací MŠMT či rozpočet Pionýra pro rok 2018. Příjemnou součástí programu byly návrhy na vyznamenání, které jako obvykle neprozradíme, a také schválení založení nové pionýrské skupiny v Plzeňské KOP – PS Skřítkové Blížejov.

Zhruba třetina jednání probíhala společně s předsedy KOP. Náplní této části byly například informace o vlivu GDPR (nová evropská norma pro ochranu osobních údajů) na činnost Pionýra a rozprava o chystaných krocích a opatřeních pro jeho zavedení. Dalším výrazným tématem byla analýza členské základny a její rozlišné výstupy v jednotlivých krajských organizacích. Projednány byly také termíny důležitých jednání až do roku 2021.

Jakub