CO ČASTO HLEDÁTE

Pro nejběžnější situace v Pionýru jsou sestaveny stránky, které ti pomohou dostat se k ucelenému souboru informací pro danou oblast. A samozřejmě se dost užitečných informací dozvíš nejen na webu. Zde uvádíme pouze některé tipy.

VZDĚLÁVÁNÍ
Chceš se dozvědět více o tom, jakou máš mít kvalifikaci pro výkon své funkce v Pionýru? V části Pro členy najdeš v tematickém boxu Lidé odkaz na stránky věnované vzdělávání, které ti poskytnou souhrnné informace a najdeš na nich například prokliky na systém kvalifi kací, studijní materiály ke vzdělávání nebo na příslušnou směrnici. Termín, kdy se koná vzdělávací akce pro zvolenou kvalifi kaci, můžeš najít v Kalendáriu, a pokud si chceš zobrazit pouze „vzdělávačky“,  stačí si v Typu akce vybrat slovo Vzdělávací. Přehled termínů vzdělávacích akcí vychází i v Mozaice.

DOTACE
Často vyhledávaným tématem jsou dotace. K nim je opět vytvořena přehledná stránka, na kterou se dostaneš
proklikem z boxu Hospodaření. Najdeš zde odkazy na stránky MŠMT, pokyny pro čerpání dotací nebo příslušné formuláře. Důležité termíny k dotacím jsou zveřejnovány i v Tuňákovi, který má nově pouze elektronickou podobu.
Často se o nich hovoří také na oblastních poradách a dalších obdobných setkáních, proto je užiteřné se jich účastnit. Jednotlivé krajské organizace si stanovují také vlastní termíny k dotacím, které zpravidla zveřejňují
v důležitých termínech nebo v Kalendáriu. 

POJIŠTĚNÍ
Co mám dělat, když… se chci pojistit? Už jste si položili tuto otázku? My vám na ni nabízíme odpověď. Pionýr zajišťuje pojištění své činnosti prostřednictvím společné pojistky České rady dětí a mládeže. Aktuální informace k úrazovému pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění zaměstnanců najdeš v jedné z tzv. pionýrských situací, pojmenované právě úvodní otázkou. Zajímat tě možná bude i „situace“ Co mám dělat, když se při činnosti stane úraz. V případě, že budete zasílat hlášení pojistných událostí, prosíme vás, abyste jej v kopii (stačí například sken na e-mail pionyr@pionyr.cz) poslali i na Ústředí Pionýra. Stává se, že pojišťovna s dotazy kontaktuje i nás, a v takovém případě je dobré být alespoň v obraze a vědět, že k něčemu došlo. Navíc jsou takové
informace vhodné například i pro statistiku či analýzu rizik a hledání cest, jak jim při naší činnosti předcházet.

AKCE A SOUTĚŽE
Většina akcí či soutěží, které jsou v Pionýru pořádány na republikové úrovni, mají svoji stránku na webu Pionýra (v části Co děláme). Zde najdeš bližší informace o akci, propozice a soutěžní řády, výsledky z předchozích ročníků a informaci, jak se na akci přihlásit – například odkaz do Přihlašovny. Pokud čteš poctivě Mozaiku Pionýra, víš, že zde najdeš nejenom kalendář akcí a soutěží, pozvánky (i ve formě příloží), ale i zprávy z akcí. Jsi-li pořadatel takové akce, nezapomeň na ni pozvat ostatní. Jak na to, najdeš na stránkách dále.

PRACOVNÍ SKUPINY A ŠTÁBY
K zajištění hlavní činnosti Pionýra (zkus si na webu přes „lupu“ vyhledat Směrnici o hlavní činnosti a pročíst si ji), přispívají kromě volených orgánů i sekce, štáby a pracovní skupiny, jež jsou tvořeny dobrovolníky. Jejich členové se scházejí na společných jednáních a v mezičase pracují korespondenčně. Máš-li chuť se zapojit do činnosti některé z pracovních skupin a přiložit ruku ke společnému dílu, zkontaktuj příslušného vedoucího sekce nebo pracovní skupiny či předsedu štábu. Stačí se podívat na Kontakty pro členy.

USNESENÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY
Pionýr je řízen orgány (především jde o Výroční zasedání Pionýra, Českou radu Pionýra, Výkonný výbor ČRP, ekonoma a předsedu Pionýra), které vydávají rozhodnutí v podobě usnesení a pokynů. Ty je pochopitelně dobré znát – snadno je najdeš, když si v rozcestníku Pro členy najdeš úroveň Pionýr a pod ní informace o orgánech Pionýra, včetně odkazů na tyto dokumenty. Pokud některý z orgánů Pionýra schválí nový předpis, najdeš ho ve věstníku, který je součástí Tu-ňáka, ale také se k němu dostaneš přes odkazy na webu, případně si jej můžeš najít v Rejstříku vnitřních předpisů anebo přes vyhledávání v pravé horní části webu.

POZOR: Pro zobrazení většiny uvedených informací je nutné být přihlášen (tlačítko vlevo nahoře v části Pro členy).