Čísla jako fascinující symboly

Do třetice všeho dobrého i zlého. Jsi jednička. Seš nula. Dvanáct – jako apoštolů. Desatero. Jeden je za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou.  Dvakrát měř, jednou řež. Být v sedmém nebi. Třináctá komnata. Deset ran egyptských. Mlít páté přes deváté.
Čísla, čísla, čísla… – a přitom vlastně (symbolická) jasná sdělení.

Samotná numerologie je disciplína vcelku úzká, spíš prostinká a nepřesvědčivá. Magie čísel a prezentace čísel v náboženství, magii a pověrách je ovšem téma bohaté, s mnoha historickými odkazy a společensko-psychologickými aspekty a je zajímavá jako další svědectví o představách člověka. Neplatí ovšem, že by symbolika čísel patřila už třeba do nejstarších náboženských představ. V náboženství přírodních národů ji nenajdeme. Začíná se vyskytovat až na určitém stupni vývoje, kdy už člověk zná písmo a je schopen tak vysokého stupně zobecňování, aby si i pro číslo vytvořil samostatný pojem – tedy nejen už „jedno zvíře“ či „jeden strom“, nýbrž jednička, dvojka jako taková. Znalost čísla, ovládání matematiky, dalo člověku moc nad hmotou, ba nad skutečností. Z toho ovšem udělal starověký člověk náboženský závěr: číslo je něco božského, posvátného, co má samo v sobě magickou moc. Nejstarší doklady o tom, že některá čísla byla považována za posvátná, máme od Sumerů. Mezopotamská symbolika i mystika čísel se později rozšířila i k sousedům – Indům, Peršanům, Židům i Řekům a od nich k Římanům. Číselnou symboliku najdeme i ve staré Číně… Některá čísla (v Bibli) bývala vnímána až jako šifra určitého pojmu, například čtyřicítka číslo lhůty. Proto je i dnes užitečné o symbolice čísel něco vědět. Může nám to pomoci lépe proniknout do způsobů myšlení minulých dob nebo se zamyslet nad možnou symbolikou číselných systémů či se alespoň pobavit.

Martin