CHCEME POMÁHAT? MÁME PŘÍLEŽITOST!

KVĚTINOVÝ DEN

Je asi nejstarší, nejznámější a velmi prestižní sbírková akce probíhající v ulicích měst a obcí po celé republice. 15. května 2019 se uskuteční již 23. ročník.

Jedná se o jedinečnou příležitost pro pionýrské kolektivy, jak přispět dobré věci a vést své členy k hodnotám dobročinnosti a solidarity. Pionýr je tradičním partnerem sbírky a na účet Ligy proti rakovině se mu podařilo v posledních letech přispět částkou přes 15 000 000 korun!

Všem zapojeným děkujeme!

Jak květinový den probíhá?

Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) nabízejí oranžové kytičky (představující měsíček lékařský) se špendlíkem na připevnění a stužkou za minimální příspěvek 20 Kč. Zároveň předávají každému, kdo si kytičku zakoupí, leták se základními informacemi o LPR a boji proti rakovině. Vaky s vybranými penězi jsou po skončení sbírky předány na pobočky České pošty, která odešle peníze na účet LPR.

Co se od nás očekává?

Iniciativa – Nejpozději do 10. března 2019 je třeba váš oddíl písemně přihlásit k účasti – sbírat můžete nejen v bezprostředním okolí, ale i ve vedlejším městě, kam lze dojet.

Pomoc – 15. května 2019 vyjdeme do ulic a prodejem kytiček podpoříme boj proti rakovině – kytičky mohou samostatně prodávat pouze osoby starší 15 let (lze získat omluvenku do školy, která bývá respektována).

Zpětná vazba – Do jednoho měsíce po akci je třeba zaslat zpět zbylý materiál, protokoly s počty prodaných a vrácených kytiček a potvrzení z České pošty o výši vkladu.

Být pionýry – Být pionýrem skutky je důležité, nezapomeňme ale být pionýry i na pohled. Toto je opravdu skvělá příležitost k zviditelnění, přestože hlavní cíl je jiný.


ZDRAVÁ PIONÝRSKÁ KREV

aneb jsem dárcem, protože …proč ne?

Mezi pionýry jsou desítky pravidelných dlouholetých dárců, někteří už mají za sebou přes sto odběrů. Podstatou projektu Zdravá pionýrská krev je získávání nových dárců propagací dárcovství krve, krevních složek a nově i kostní dřeně.

Staňte se dárcem krve!

Staňte se dárcem krevní plazmy!

Staňte se dárcem krevních destiček!

Vstupte do Českého národního registru kostní dřeně.

Pomáhejte zachraňovat zdraví!

Zapište se někomu do života!

Chodíte pravidelně darovat? Zkuste vzít příště s sebou nového dárce.

Jako malá pionýrská odměna všem dárcům – nové tričko.

Bližší informace poskytne Ivana Mochurová, i.mochurova@gmail.com, 607 814 571

www.pionyr.cz/cinnost/projekty/zdrava-pionyrska-krev