Červen klepe na vrátka a s ním i Republikové setkání 2017

Jistě máte všichni objednaná účastnická trika, vyprané Piopsy a jste natěšeni stejně jako my.

Co vás tam čeká?
Spoustu jsme vám toho už napsali a ostatní jste se dozvěděli z Přihlašovny.

Co ještě nevíte?
V příloze Mozaiky jste nalezli kvíz o Ostravský kahan. Za správně vyplněný kvíz, který odevzdáte při registraci 9. 6. na Landeku, získáte Ostravský kahan.

Kde jsou Ostravské Hradčany?
Souboru tří na sebe navazujících celků v Dolní oblasti Vítkovice – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“. Jak tento název vznikl?

Pojmenování Ostravské Hradčany je překvapivě staršího data, než se lidé domnívají. Vzniklo již za dob první republiky, kdy byla v oběhu poštovní známka s motivem pražských Hradčan a nápisem „Československo – Hradčany“. Spolu s ní byla vydána také známka s panoramatem Vítkovic a nápisem „Československo – Mor. Ostrava“. Lidová tvořivost pak vykonala své a vzniklo označení Ostravské Hradčany.

 Protančete sobotní dopoledne na RESETu s Olšinou
Jak víte, na RESETu se bude špivať ponašymu. Ale pozor, jen dopoledne, protože pak muzika odjede na svatbu! Tak kdo jste se ještě nepřihlásil přes Přihlašovnu, rychle to udělejte.

Národopisný soubor Olšina začal pracovat v listopadu r. 1987. Má asi 30 členů ve věku 15–50 let. Ve svém repertoáru zpracovává tance, písně a zvyky celého Těšínského Slezska, především však Orlovska. Nezapomíná také na svérázný havířský folklor. Za 30 let svého působení předvedl staré lidové tradice po celé České republice. Vystupoval na významných mezinárodních festivalech ČR v Klatovech, Dolní Lomné, Strážnici i v Rožnově pod Radhoštěm, ale nezapomínal na diváky v Rumunsku, Srbsku, Řecku, Francii, Polsku nebo Chorvatsku. Sám je garantem folklorní části celoměstských kulturních a sportovních slavností. Podílel se na projektu Ministerstva kultury a Ústavu lidové kultury, kdy ve spolupráci s Českou televizí byly zrekonstruovány staré zápisy tanců z Orlové a společně s dalšími tanci z Čech, Moravy a Slezska vydány na videozáznamech. Ze svého repertoáru nabízí tance z Moravskoslezských Beskyd v gorolském kroji, odkud pochází nejstarší dochovaný tanec Ovjenžok, i slavnostní tance z bohatého Jablunkova. Nejvíce tanců však nabízí z Orlovska. Jsou to tance řemeslnické, milostné i havířské, které svým zemitým humorem a lyričností upoutávají diváky. Ve svých tanečních pásmech předvádí svatební zvyky, vojenské písně i staré slezské vánoční koledy.

Vedoucí souboru: Jiří Lancman
Choreografie: Josef a Dagmar Valovi
Primáši: Roman Kubala a Petr Kopička

S MINDOKem už od pátku
Už jste hráli hru Krycí jména? Ne? Tak si je můžete zahrát v herně Mindoku už v pátek večer od 22 hodin. Vytvořte si tým minimálně tří lidí a pojďte se s námi bavit a hrát. Vítězové si odnesou pěkné ceny, nové vědomosti a dobrý pocit ze skvělé zábavy. Přihlaste se na stánku MINDOK v deskoherně, nebo před začátkem turnaje.

A v sobotu vás čeká turnaj ve hře Goblíci jedlíci – kdo má rád piškvorky a dobrou zábavu, zahraje si žravé piškvorky. Stanete se slavným vítězem a navíc vyhrajete hezkou a zajímavou hru domů. Rádi vás hru naučíme u nás v herně Mindok.

Stačí jediné, porazit co nejvíce protivníků na RESETu 2017.

 Co určitě nesmíte zapomenout doma?
Svůj hrníček, karimatku, spacák, stan, dobrou náladu a chuť se setkat s námi všemi.

TĚŠÍME SE NA VÁS
NASHLEDANOU NA LANDEKU!!!

za MKOP Katka