CERTIFIKÁT DOBROVOLNÍKA

Právě tak bývá často označováno Osvědčení o výkonu dobrovolné práce, které Pionýr vydává už od roku 2011. Je dokladem toho, že vedoucí získávají při činnosti rozmanitou praxi, někdy i v rozsahu desítek let, která je nejen těžko k získání někde jinde, ale může být hodně užitečná i v mnoha dalších činnostech – včetně řady různých profesí. Pojďme si ho stručně představit.

K čemu slouží?
Jeho účelem je vybavit dobrovolníky dokumentem, který posílí jejich pozici na trhu práce jasným pojmenováním kompetencí, které ve své pozici získali, rozvinuli a uplatňovali. Čili ukázat, že např. vedoucí oddílu si nejen „hraje“ s dětmi, ale musí řídit tým, plánovat a organizovat činnost, komunikovat s rodiči, řešit krizové situace atd.

Co obsahuje?
Samozřejmě pojmenování držitele, jeho kvalifikace a praxe, včetně potvrzení garantem PVC a předsedou KOP. Součástí každého osvědčení je také tzv. kompetenční profil – tedy již zmíněný přehled základních znalostí a dovedností s daným druhem dobrovolné práce souvisejících. Tyto profily jsou zpracovány pro nejběžnější dobrovolnické „pozice“ v Pionýru: Ekonom NNO, Garant vzdělávání, Hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež, Laický zdravotník akce pro děti a mládež, Lektor vzdělávacích aktivit, Manažer NNO a Samostatný vedoucí dětí a mládeže.

Jak ho získat
Je to prosté! Pokud jste v situaci, kdy osvědčení aktuálně potřebujete (hledáte práci či z jiného důvodu potřebujete někomu doložit svou praxi v Pionýru), jednoduše požádejte o jeho vystavení na vzdělávacím centru vaší KOP.

Po jednoduchém ověření, zda skutečně vykonáváte dobrovolnou činnost, o jejíž doložení žádáte, a doplnění vašich údajů vám bude osvědčení vystaveno, potvrzeno podpisy a razítky a to je vše. Nezbývá než popřát, aby pomohlo.

Máte dotazy či nejasnosti? Pište na pionyr@pionyr.cz.