Cena Přístav putovala opět Pionýra

Ve čtvrtek 30. listopadu, v odsvěceném kostele sv. Anny (dnes Pražská křižovatka) proběhlo v příjemné atmosféře již 16. předávání cen ČRDM Přístav, které jsou oceněním pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

V úvodu shlédlo na 150 hostů video o tom, jak se Cena Přístav ve sklárnách v Novém Boru vyrábí, a potom si převzal slovo Ondřej Cihlář, který celým večerem provázel. V úvodním slově zmínil i to, že se nacházíme v kostele, který byl inspirací pro Jaroslava Foglara ke kostelu sv. Jakuba, kde probíhala volba Velkého Vonta. Následovalo video o cestě Václava Zimmermanna z ČRDM s cenami Přístav z Nového Boru až do Prahy, ve kterém byly postupně představeny jednotlivé osobnosti, které oceněným skleněnou cenu předávaly. A pak už začalo předávání. První na řadě byla pionýrka Vlasta Vasková z Hrádku, která svoji cenu přebírala z rukou pana Vlastislava Tomana (českého novináře, spisovatele dobrodružných knih a spolupracovníka Mozaiky Pionýra). Oba prozradili, že se znají, a Vlasta byla ráda, že cenu přebírala právě z rukou pana Tomana. Všem na místě slíbila, že bude dál pokračovat ve své práci a nezapomněla poděkovat všem, kteří jí pomáhají. Dále přebrali cenu Josef Šusta (radní ve Varnsdorfu), Tiskárna Printo, Dana Prudíková (náměstkyně MŠMT pro oblast legislativy). Posledním, kdo cenu obdržel, byl Miroslav Hrdina, který je vedoucím Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu na krajském úřadě Jihočeského kraje. I jeho spolunominovali pionýři (Jihočeská KOP).

Všem oceněným blahopřejeme!

Anička