Výchova k participaci

Participace není v Pionýru žádná novinka, i když by se mohlo zdát, že se už tolik nenosí. Dnes z ní opravdu žádný spolek neudělá svoji výkladní skříň, ale to je možná dobře. Skutečná […]

Více

Výchova zájmovou činností

Je-li nějaká činnost pro děti zajímavá, obvykle se jí rády věnují. Taková činnost je přitahuje a díky tomu si po dlouhou dobu udrží jejich zájem. Pozorovat to můžeme kupříkladu u kroužků nebo sportovních […]

Více

Výpravy za poznáním přináší nové možnosti

Představovat tento projekt v Pionýru asi není třeba. Zkušenější vedoucí jej určitě zaznamenali, pro začínající může být třeba vítanou inspirací. Podstatné je, že přinesl naší organizaci ucelenou nabídku činnosti pro čtyři […]

Více

Výchova k dobrovolnictví

Pionýr je založen na práci dobrovolníků. Bez ní by se jeho aktivity nedaly uskutečnit. Výchova k dobrovolné práci je proto pro nás otázkou života – tedy zachování životaschopnosti organizace. Jsme v tomto […]

Více

Otevřené akce

Představovat v Pionýru otevřené akce je nošením dříví do lesa. Snad každá pionýrská skupina či dokonce oddíl takové akce pořádá. Jejich podstatou je na nějakou krátkou dobu a na určitém místě připravit ukázku […]

Více

Výchova k toleranci a respektu

Každý člověk je trochu jiný (naštěstí). K tomu, abychom mohli své odlišnosti využít, nebo alespoň přežít, je potřeba vzájemné tolerance a respektu. Toleranci se ale musíme učit stejně jako respektujícímu přístupu vycházejícímu […]

Více

Výchova k týmové spolupráci

Týmová spolupráce je dnes zaklínadlo. Manažeři se chlubí, jak dokáží lidi motivovat, jak jejich týmy radostně a efektivně pracují… Často přitom využívají dovednosti, které se člověk naučil „sám“, nebo je získal […]

Více

Výchova prostředím

Kdyby ve výchově bylo možné jen plánovaně pracovat s výchovnými cíli a uplatňováním promyšlených a zajímavých metod, bylo by to docela snadné. Bohužel se uplatňuje i to, co zcela plánovat nemůžeme. Řeč je o prostředí, […]

Více

Praktické činnosti

Tu máte kotlík, mouku, mléko, vejce, kousek uzeniny, brambory a uvařte si jídlo. Můžete si ještě říct o koření. Tak by asi nějak začínalo zadání, když se máte něco naučit praktickými činnostmi. […]

Více

Soutěž

V minulém čísle Mozaiky jsme zmiňovali hru jako základní výchovný prostředek Pionýra. Určitě se k ní budeme ještě několikrát vracet. Prvním návratem bude soutěž – jako zvláštní kategorie her, která má ale […]

Více
1 2 3