Pro vedoucí: odborka Ochránce přírody

Úvodem musím poznamenat, že právě k této odborce jsem zaznamenal nejvíc poznámek či připomínek – zda je vhodně zvolená, zda nesměřuje k jakýmsi zeleným levičákům či se jejím nositelům nebude říkat ekoterorista? Konkrétní podmínky […]

Více

Pro vedoucí: Kde hledat informace?

O přírodě, její ochraně i aktuálním dění, které s ní souvisí, se dá na internetu najít leccos. V tomto krátkém přehledu nabízíme pár odkazů, u kterých můžete začít – členěných do tří skupin. A jen […]

Více

Pro vedoucí: Když je z pomoci pohroma

Že je pomoc přírodě záslužná činnost, snad ani není třeba zmiňovat. Může se ale stát, že svojí neznalostí ve výsledku především živým tvorům spíše ublížíme, nežli pomůžeme. A přitom stačí málo […]

Více

Pro vedoucí: Příroda není jen ideální

Značná část tohoto vydání Mozaiky je takové veliké povídání o ideálu Příroda. Jeden úhel pohledu tu ale přesto trošku chybí. Co se vám vybaví, když se řekne příroda? Šero lesa? Cvrlikání […]

Více

Pro vedoucí: Ahoooj někde na řece!

Jet s dětmi na vodu může být skvělým oživením například vašich víkendových aktivit. Náš oddíl pořádá tradiční vodácký tábor přes 30 let, a protože jezdíme převážně na pramicích, tak se zaměřujeme na […]

Více

Pro vedoucí: Bezpečnost především

Jeden z opakovaných dotazů k práci s odborkami se týká zajištění bezpečnosti – především při samostatné činnosti dítěte. Míří především k pojmu „zvláštní činnosti“ – nejde-li při plnění podmínek odborek právě o tuto činnost? „Zvláštní činnosti“Je terminus technicus […]

Více

Pro vedoucí: Může se hodit

Ať už se bavíme o bezpečnosti nebo o čemkoli jiném, samozřejmě platí, že nikdo učený z nebe nespadl. S pravidly bezpečnosti při práci s dětmi se už i začínající instruktoři setkávají během vzdělávání, přesto se vždycky může […]

Více

Pro vedoucí: Nudná, ale nutná připomínka II.

Bezpečnost má mnoho podob. Zdaleka nejde jen o předcházení úrazům. Navážeme zde na minulou Mozaiku a odkaz na evropský předpis známý pod zkratkou GDPR, který stanovuje pravidla ochrany osobních údajů. Kromě minule […]

Více
1 2 3 4 8