Jsme na jedné lodi

Nejen v tomto čísle už bylo o environmentální výchově řečeno mnoho. Jedna věc jsou hry, aktivity a zapojení se do projektů, druhá věc je náš přístup. U environmentální výchovy snad více než kde jinde […]

Více

PAMĚŤ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Paměť = vzpomínky, památky? Pozor na zjednodušující a šablonovitý přístup, neboť tento ideál rozhodně nemíří jen 🙂 k trénování paměti! Život není tabulka s letopočty a k nim přiřazenými událostmi či neživotné formálně vnímané poučky. Lidé […]

Více

Pro vedoucí: odborka Ochránce přírody

Úvodem musím poznamenat, že právě k této odborce jsem zaznamenal nejvíc poznámek či připomínek – zda je vhodně zvolená, zda nesměřuje k jakýmsi zeleným levičákům či se jejím nositelům nebude říkat ekoterorista? Konkrétní podmínky […]

Více

Pro vedoucí: Kde hledat informace?

O přírodě, její ochraně i aktuálním dění, které s ní souvisí, se dá na internetu najít leccos. V tomto krátkém přehledu nabízíme pár odkazů, u kterých můžete začít – členěných do tří skupin. A jen […]

Více

Pro vedoucí: Když je z pomoci pohroma

Že je pomoc přírodě záslužná činnost, snad ani není třeba zmiňovat. Může se ale stát, že svojí neznalostí ve výsledku především živým tvorům spíše ublížíme, nežli pomůžeme. A přitom stačí málo […]

Více

Pro vedoucí: Příroda není jen ideální

Značná část tohoto vydání Mozaiky je takové veliké povídání o ideálu Příroda. Jeden úhel pohledu tu ale přesto trošku chybí. Co se vám vybaví, když se řekne příroda? Šero lesa? Cvrlikání […]

Více
1 2 3 4 5 24