PŘÁTELSTVÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Být v partě, týmu, mít kamarády, společné zážitky – jeden z výjimečně silných důvodů, proč děti chodí do našich oddílů. Ovšem i ideál PŘÁTELSTVÍ je vícevrstevnatý a pochopitelně tomu odpovídá i postupné vršení kompetencí, úměrné […]

Více

Pionýrská metoda – závěrem

Začneme zdánlivě trochu nevesele: Výchovná činnost není úplně jednoduchá práce – nedá se na ni totiž uplatnit všeobecně stoprocentně platný jednotný postup, děti jsou různé věkem i svojí osobností, rozmanité jsou i podmínky […]

Více

Skrytá hrozba energetických nápojů

Spotřeba energetických nápojů v ČR každoročně stoupá (mezi lety 2018 a 2019 o 11 %). Podstatnou část konzumentů tvoří děti a mladiství… Po energetických nápojích se lépe soustředí, mohou hrát déle na počítači nebo mají lepší […]

Více

Jak se nezbláznit z „karantény“

Tahle situace je divná. Neobvyklá. Nečekaná. Málokoho z nás nechala bez emocí. Někteří z nás jsou naštvaní, protože nemůžou dělat to, co by chtěli a na co jsou zvyklí. Někteří mají strach a úzkosti. […]

Více

Co nám může koronovirus říct o stavu planety?

Člověk míní, koronavirus mění. Původně zde měla být řeč o změně klimatu a jak toto ožehavé téma diskutovat s dětmi, ale v současném stavu jako by snad byla ochrana planety odsunuta na vedlejší kolej. […]

Více

PRAVDA aneb kompetence a Ideály Pionýra

Pravda… Prostě: Pravda pravdoucí! Je to pravda?! A tohle je moje pravda!Ze všech stran se na každého valí záplava informací. Tenhle ideál by nás měl vybavit kompetencí vybrat z jejich přívalu nejen […]

Více

Pionýrská metoda: Zážitky a dobrodružství

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený […]

Více

Jak se nezbláznit z „karantény“

Tahle situace je divná. Neobvyklá. Nečekaná. Málokoho z nás nechala bez emocí. Někteří z nás jsou naštvaní, protože nemůžou dělat to, co by chtěli a na co jsou zvyklí. Někteří mají strach a úzkosti. […]

Více

Dobré mravy a nemravy

Naše právní kultura je písemně vyjádřenou zkušeností nabytou jak z chování lidí (například internetové obchody začaly fungovat, aniž byly v zákoně předvídány), tak ze zkušeností, jak moc „dobře“ fungovaly zákony předchozí. Občanský […]

Více
1 2 3 4 24