Proč pomáhat a chránit?

Heslo v nadpisu vyjadřuje poslání Policie České republiky. Podle zákona č. 273/2008 Sb. totiž není jen ozbrojeným bezpečnostním sborem, ale institucí, která „slouží veřejnosti“ a m. j. chrání bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek, […]

Více

Čtyři kroky k vnímání přírody

V minulém díle jsme si povídali o tom, jak jedinečným nástrojem jsou v rámci environmentální výchovy tábory a pobyt v přírodě. Samo o sobě je to však jen začátek. Pokud je naším cílem rozvíjet u dětí senzitivitu, […]

Více

PŘEKONÁNÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Není řídká otázka: Nejde jen o vyumělkovanost? Je to v praxi životné?Pominu-li osobní snahu o vlastní PŘEKONÁNÍ příkopu nedůvěry či možná neochoty přemýšlet o souvislostech, věřte, že nejde o fikci, ale může jít o naprosto praktické záležitosti. […]

Více

(Ne)rozum

Mladík, vysokoškolsky vzdělaný, se s přítelkyní vydali na túru. U oplocené farmy je zřejmě zaujala tabulka „Objekt střežen psy“ a dodatková „Pozor zlý pes“. Jako duch se za plotem objevilo mohutné psisko. Mladík […]

Více

Zážitky v přírodě

Nedávno Aleš Máchal, spoluzakladatel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně, v jednom článku zmínil, jak důležitou a nezaměnitelnou roli při utváření environmentální vnímavosti dětí hrají letní tábory – kde táborníci spí pod […]

Více

Kompetence a Ideály

Mají nějaký vzájemný vztah? Pokud ano, jaký?Samozřejmě, že jde o řečnické otázky, vztah mezi kompetencemi a Ideály Pionýra je totiž přímý a úzký. Kompetence chápeme jako určité schopnosti či dovednosti – způsobilost vykonávat nějakou […]

Více

Chceme žít v právním státě?

Právní stát rozhodně není tvořen samými právníky. Asi by moc nefungoval. Právnička-kupující, vědoma si právních důsledků, by v samoobsluze nad obsahem nákupního košíku pronášela: „Toto zboží mám ve vážném úmyslu koupí […]

Více

Kompetence není nadávka

Jeden čas a zejména ve školství, tudíž i mezi rodiči, bylo slovo kompetence něco mezi zaklínadlem a mantrou. Jeho přečasté opakování však nevedlo k soustředění, ale především k nadužívání, ale tím pádem i otrávenosti a nakonec […]

Více
1 2 3