Zapojit se, angažovat se

Kdekdo z nás to nejspíš dělá a přeci to může být enviro. Co to je? Místně zakotvené, neboli komunitní učení. Tedy projekt, ve kterém se s dětmi aktivně zapojíme do veřejného prostoru. A právě […]

Více

POZNÁNÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Pionýři – to jsou průkopníci, hledači! Nespokojení s tím, co umí, znají… Klidně i chybující, ale neustávající v poznání! Není úplně důležité, zda jde o poznání okolí či sebe sama. Příběhy světa nabízejí poznání, což […]

Více

Bádám, bádáš, bádáme

Zvídavost a touha po zkoumání jsou přirozenými vlastnostmi každého dítěte. Pomocí nich se dozvídají, jak funguje svět, společnost a… příroda. A právě zkoumání přírodních jevů, života zvířat a rostlin, ale i okolí pomocí metody tzv. badatelství […]

Více

PŘÍRODA aneb kompetence a Ideály Pionýra

Ideál Pionýra PŘÍRODA má mezi ostatními jisté svébytné postavení. Příroda je hodnotou, a tudíž i cílem, ale současně i základním prostředím pro činnost. Nabídnu proto především souhrn možných přístupů. Nejzákladnější rovina, v níž můžeme […]

Více

Jak měnit svět k lepšímu?

„Chodíme ven, máme zahrádku, zaplňujeme seznam 50 činností, takže už jsme enviro?“ Ptá se možná nejedna/nejeden z vás. Ne tak docela. Jsou to výborné první (a jednoduché) kroky, chceme-li se ale bavit […]

Více

POMOC aneb kompetence a Ideály Pionýra

Náš seriál(ek) má mj. přinést i POMOC zamýšlet se nad tím, CO a PROČ s dětmi děláme. Dnes znovu na téma jak provázat Ideál Pionýra POMOC s rozvojem kompetencí dětí. – Jak jsem posledně slíbil: […]

Více

Soud zná právo, ale jenom právo

Zásada soudního řízení „Soud zná právo“ znamená mj., že soudci znají právní předpisy, podle kterých rozhodují. Současně ale až do okamžiku, kdy se obrátíme na soud, nevědí, proč k soudu přicházíme, […]

Více

Žížalí zoo a bylinková zahrada

V minulém díle seriálu jsme si ukázali, jak vést děti ke vztahu k přírodě například za pomoci aktivity fotoaparát při procházce v lese. Příroda je skvělou učebnou a dá se v ní vymyslet na stovky nejrůznějších […]

Více

POMOC aneb kompetence a Ideály Pionýra

Náš seriál(ek) má mj. přinést i POMOC zamýšlet se nad tím, CO a PROČ s dětmi děláme.Dnes na téma jak provázat Ideál Pionýra POMOC s rozvojem kompetencí dětí. (A hned v úvodu napíši, že tohle téma příště […]

Více
1 2 3