Oddílová filmotéka: domácí násilí

V minulém vydání Oddílové filmotéky jsme se zabývali alkoholismem a dnes přichází na řadu další málo veselé téma, které s alkoholem bohužel často souvisí: domácí násilí. Prví obrázek, který vám patrně naskočí, jsou […]

Více

Oddílová filmotéka: alkoholismus

V době novoročních předsevzetí si asi mnoho lidí po celém světě v duchu říká, že přestanou pít alkohol, nebo je alespoň omezí. Možná že některým z nich by v dodržení takového slibu mohlo pomoci zhlédnutí […]

Více

Oddílová filmotéka: život s handicapem

Čtenářům oddílové filmotéky tentokrát přinášíme téma, které volně navazuje na minulé vydání. To jsme věnovali xenofobii, ale pouze ve smyslu rasové a národnostní nesnášenlivosti. Zároveň jsme však zmínili, že má mnoho […]

Více

Oddílová filmotéka: xenofobie, rasismus

Oddílová filmotéka pokračuje a přináší další velmi aktuální téma. Než si ho ale přiblížíme, tak připomínáme, že cílem této rubriky není být přehledem jediných správných filmů k dané problematice. To ani nelze, […]

Více

Oddílová filmotéka: Pedofilie, zneužívání dětí

V minulém vydání Mozaiky odstartovala silným tématem drog nová rubrika Oddílová filmotéka. Má pro vás má být především inspirací, pokud máte zájem otevřít s nejstaršími dětmi a instruktory debatu o některých citlivých či přímo ožehavých […]

Více

Oddílová filmotéka: drogy

Film není mrtvý! Naopak – rozvoj nových technologií umožňuje promítat si filmy na nejrůznějších místech a médiích (a to zcela legálně). Napadlo nás proto zkusit postupně nabídnout deset tipů inspirovaných nějakou problematikou, […]

Více

Proč?

Závěr nabízí vždy prostor k ohlédnutí. Červnový díl provokujícího seriálu tak může být určitou kvintesencí. I proto, že letos v červnu uplyne 65 roků od justiční vraždy JUDr. Milady Horákové (popravena 27. 6. 1950). Je […]

Více

Paradoxy války?

V květnovém díle tohoto seriálku provokativních úvah nelze pominout výročí konce války. Tehdy, v květnu 1945, tj. před sedmdesáti roky, skončila v Evropě válka, kterou k vítěznému konci dovedla aliance dvou vlastně protikladných sil. […]

Více

Kdo všechno vlastně ne/byl komunista?

Dnešním pokračováním seriálu provokujícího k rozjímání nad tématem vztahu ke komunismu, které je Pionýru dodnes čas od času předkládáno, se vrátíme k úvaze nad obsahem konstatování: To je/byl komunista. Plejáda „komunistů“ je […]

Více

Komunismus a fašismus jedno jsou…

Přišel čas se odpoutat od komunismu a křesťanství, i když jde o téma vděčné – nemálo dnešních filozofů, historiků a sociologů uvažuje v alternativních představách o tom, jak by se vývoj společnosti ubíral dál… Komunisté, stejně […]

Více
1 2 3 4