Září 1990

Aktuální díl seriálu historických ohlédnutí je věnován září 1990, ovšem je nezbytné připomenout, že jako každoročně září předcházely letní měsíce: červenec a srpen. I ty byly naplněny děním – mezinárodním, vnitropolitickým i pionýrským. […]

Více

Červen – „Zvítězili jsme všichni!“

… těmito slovy komentoval výsledky červnových voleb v roce 1990 prezident republiky, Václav Havel. Šlo nesporně o nejvýznamnější událost června 1990. A rozhodně nejviditelnější – provázela ji totiž volební kampaň, která brala dech […]

Více

Květen … bod zlomu

Májový měsíc roku 1990 byl „bodem zlomu“ – jak ve vnitřním životě Pionýra, tak v životě celé tehdejší československé společnosti. Nešlo jen o proměněný charakter volných dnů (tehdy) – 1. a 9. května, ale o události […]

Více

Duben … ještě za kamny budem?

Rozhodně ne! Naopak! Pranostika hovoří o vlezlém chladném aprílovém počasí. Duben 1990 však byl v Pionýru cokoli, jenom ne schovávačka za kamny. Pionýr byla již zcela oficiálně uznaná společenská organizace (podle tehdy […]

Více

Březen – za kamna vlezem?

Rozhodně ne! Naopak! 9. březen roku 1990 je dalším možným datem, které si Pionýr může psát mezi (své) významné dny. Právě toto datum je uvedeno na rozhodnutí Federálního ministerstva vnitra o schválení […]

Více

Únor opravdu už není leden

Proč se i v titulku autor snaží čtenáře přesvědčit o něčem tak samozřejmém? Má totiž za to, že je nutné hodně zdůraznit odlišnost spočívající nejen v rozdílných počtech dnů v obou měsících. Ale že obrat […]

Více

Leden 1990

Dalo by se také říct: rok „0″ – 1990 je totiž posledním rokem desetiletí a přitom byl pro celou společnost, ale i pro pionýry zvlášť vlastně rokem nultým. Všichni ho vnímali jako […]

Více

Ju-Pí: Váhavý převrat … aneb prosinec 1989

Prosinec r. 1989 se sice nesmazatelně zapsal do našich dějin, ale konkrétně utkvěl v paměti jednotlivým lidem zážitky rozmanitými. Byl mrazivý, ale horká společenská atmosféra ho prohřívala… A děly se věci! První […]

Více

Ju-Pí: Povinnost k Bohu – první princip skautingu

„Nade vším technickým stojí ovšem vysoko junácký zákon, mravní závazek zapečetěný dobrovolným junáckým slibem. … Od junáckého zákona vede strmá cesta k Dekalogu, k zákonu Božímu a ke Kristu, po ní kráčejí nejstatečnější rytíři […]

Více
1 2 3 4