O čem jednala Česká rada Pionýra?

V sobotu 18. dubna proběhlo v Praze první dílčí zasedání České rady Pionýra v roce 2015. Co měla na programu a jaká učinila rozhodnutí? V úvodu byl předložen a projednán soubor informačních materiálů z mnoha oblastí (zpráva o činnosti […]

Více

Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor ČRP jednal začátkem února v Praze. Co bylo tentokrát na programu? Po nezbytných procedurálních záležitostech a úvodním bloku informací o jednáních vně i uvnitř spolku se členové věnovali například rozpravě o budoucím obsazení […]

Více

Stručně z výkonného výboru ČRP

Jednání VV ČRP proběhlo v pátek 9. a v sobotu 10. 1. Pojďme si ve stručnosti přiblížit, čím se (mimo jiné) jeho členové zabývali. Jako vždy byla předložena řada aktuálních informací, například o jednáních s pracovníky MŠMT […]

Více

Zprávy z orgánů Pionýra

Rok se s rokem sešel a ke konci prosince skončilo funkční období delegátů České rady Pionýra, které je podle nových stanov vždy na jeden kalendářní rok. Byl to rok první podle úplně […]

Více

Česká rada Pionýra: podruhé dle nových pravidel

Na konci listopadu v Praze jednala Česká rada Pionýra. Šlo o druhé zasedání podle nových pravidel, platných od začátku tohoto roku – v souladu se Stanovami Pionýra (a novým Občanským zákoníkem). Pojďme si proto […]

Více

Stručně z Výkonného výboru ČRP

Výkonný výbor jednal od posledního vydání Mozaiky dvakrát: v červnu (13. – 14. 6.) a v září (5. – 6. 9.). Červnové jednání bylo spojené s účastí zaměstnanců ústředí. S nimi VV především probíral specifické otázky z jejich […]

Více
1 2 3 4