Nejen VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra se sešel v pátek 9. a v sobotu 10. září. Část jednání byla navíc společná s Kontrolní komisí Pionýra a další část s předsedy krajských organizací Pionýra. Kromě toho proběhla i schůzka Obsahové komise […]

Více

Stručně z předprázdninového VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra naposledy jednal 18. 6., kdy už byla červnová Mozaika ve schránkách. Pojďme si proto nyní ve stručnosti nastínit, jak jednání probíhalo a jakými tématy se zabývalo. V úvodu […]

Více

Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra se sešel v pátek a v sobotu (20. – 21. 5.). Na jeho programu bylo patrné, že se blíží konec pionýrského roku a navíc zanedlouho po prázdninách nás čeká již IX. […]

Více

Orgány jednaly jak zjednané

Duben byl na poli jednání různých – pracovních či oficiálních – orgánů bohatý. Například Kamínka 2016 (8. – 10. dubna v Brně) využily ke svým setkáním některé sekce a štáby, aby byl prostor k debatám […]

Více

Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor ČRP jednal v Praze ve dnech 11. a 12. března. Pro Mozaiku opět vybíráme jen několik témat, kterými se VV zabýval. Ryze aktuální byla rozprava o poznatcích z probíhajících oblastních porad, které jsou zaměřeny […]

Více

Stručně z VV ČRP

Jednání Výkonného výboru ČRP, které proběhlo ve dnech 12. a 13. února v Chatě Jitřenka v Zelené Lhotě, bylo hodně pracovní, zabývalo se mnoha praktickými otázkami. Příkladem, který se tak či onak dotkne všech čtenářů, je […]

Více

Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra jednal ve dnech 15. a 16. ledna v Praze, co bylo tentokrát náplní programu? Asi největší prostor byl věnován debatě o další práci s výstupy listopadové Konference o činnosti Pionýra, ta probíhala […]

Více

Stručně z Výkonného výboru ČRP

Výkonný výbor jednal ve dnech 15. a 16. května, projednal řadu otázek, z nichž ve stručnosti vybíráme: Příprava Konference o činnosti Pionýra – VV se zabýval jak organizačními otázkami a informacemi o práci obsahové komise, tak především výstupy […]

Více

O čem jednala Česká rada Pionýra?

V sobotu 18. dubna proběhlo v Praze první dílčí zasedání České rady Pionýra v roce 2015. Co měla na programu a jaká učinila rozhodnutí? V úvodu byl předložen a projednán soubor informačních materiálů z mnoha oblastí (zpráva o činnosti […]

Více

Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor ČRP jednal začátkem února v Praze. Co bylo tentokrát na programu? Po nezbytných procedurálních záležitostech a úvodním bloku informací o jednáních vně i uvnitř spolku se členové věnovali například rozpravě o budoucím obsazení […]

Více
1 2 3 4