S fotkou nebo bez fotky?

Když jsem byl minulý týden v budově Městského soudu v Praze, odcházel jsem přes budovu „B“, která je vyhrazena jednacím síním, ve kterých jsou projednávány žaloby na ochranu osobnosti. Ty jsou známé […]

Více

Kupuji, kupuješ, kupuje a navíc i měníme

Koupě je nejčastějším způsobem, jakým získáme novou věc. Než si k ní povíme víc, neodpustím si poznámku o dalším poměrně častém způsobu nabývání vlastnictví, a to je vytvořením. Ač by se na první […]

Více

Dárečky po 1. 1. 2014

Dosavadní právní úprava byla dvojí – jednak v občanském zákoníku, jednak v obchodním zákoníku. Nový občanský zákoník obsahuje úpravu úplnou (právnicky řečeno „komplexní“). Pojďme se společně podívat, jak budou nově podchyceny převody […]

Více

Můj dům, můj hrad

Nový občanský zákoník přináší revoluční změny v oblasti práva k nemovitostem – tedy „věcem nemovitým“.  Podle nového občanského zákoníku jsou nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva […]

Více

Co jsme to za spolek?

Asi všichni, kdo prošli základním vzdělávacím stupněm našeho občanského sdružení, vědí, že Pionýr je právnickou osobou (ne zcela správně se v té souvislosti také často užívá spojení právní subjektivita či svéprávnost). Doufám, […]

Více

Co přináší nový občanský zákoník?

V nedávné době byl Parlamentem ČR schválen nový občanský zákoník, který nabude účinnosti prvým dnem roku 2014. Ač se to nemusí zdát na prvý pohled zřejmé, tento předpis se dotkne každého […]

Více
1 6 7 8