Můj dům, můj hrad

Nový občanský zákoník přináší revoluční změny v oblasti práva k nemovitostem – tedy „věcem nemovitým“.  Podle nového občanského zákoníku jsou nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva […]

Více

Co jsme to za spolek?

Asi všichni, kdo prošli základním vzdělávacím stupněm našeho občanského sdružení, vědí, že Pionýr je právnickou osobou (ne zcela správně se v té souvislosti také často užívá spojení právní subjektivita či svéprávnost). Doufám, […]

Více

Co přináší nový občanský zákoník?

V nedávné době byl Parlamentem ČR schválen nový občanský zákoník, který nabude účinnosti prvým dnem roku 2014. Ač se to nemusí zdát na prvý pohled zřejmé, tento předpis se dotkne každého […]

Více
1 17 18 19