Nový občanský zákoník dětem: Legislativní Vánoce (?)

V tomto pokračování našeho seriálu se budeme věnovat novinkám, které přináší nový občanský zákoník v oblasti rodinného práva, ve vztahu k dětem – tedy našim svěřencům. O udělení svéprávnosti před dosažením věku 18 let, […]

Více

Dědictví, aneb…

Nový občanský zákoník zcela zásadně mění úpravu dědictví. Dosavadní právní úprava byla poměrně kusá a přísná a děděný majetek přecházel fakticky ze dvou různých „právních důvodů“ – ze zákona nebo ze závěti. […]

Více

Právní osobnost a (ne)svéprávnost našich členů

V tomto pokračování seriálu k novele Občanského zákoníku se seznámíme se základy toho, co říká nový občanský zákoník o základní kategorii, kterou je schopnost osob nabývat vlastním jednáním práva a povinnosti. K dobru nové právní […]

Více

Malí škůdci

Škoda je zákonem definována jako majetková újma, která vznikla poškozenému a má v zásadě dvě podoby: Škoda spočívající ve ztrátě hodnoty majetku – tedy například ztráta věci, která nastala skutečnou ztrátu – […]

Více

Co je dobré vědět

V oblasti smluvního práva je třeba rozhodně vítat ustanovení, které praví, že je třeba předpokládat, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to […]

Více

Bít či nebít (na poplach)?

Zpráva z tisku: „3. února 2012 byl schválen nový občanský zákoník, který je nejzásadnější změnou právního prostředí v ČR od r. 1990. Pro rozsáhlost a význam změn, které přináší, byla stanovena dlouhá legisvakanční lhůta, […]

Více

S fotkou nebo bez fotky?

Když jsem byl minulý týden v budově Městského soudu v Praze, odcházel jsem přes budovu „B“, která je vyhrazena jednacím síním, ve kterých jsou projednávány žaloby na ochranu osobnosti. Ty jsou známé […]

Více

Kupuji, kupuješ, kupuje a navíc i měníme

Koupě je nejčastějším způsobem, jakým získáme novou věc. Než si k ní povíme víc, neodpustím si poznámku o dalším poměrně častém způsobu nabývání vlastnictví, a to je vytvořením. Ač by se na první […]

Více

Dárečky po 1. 1. 2014

Dosavadní právní úprava byla dvojí – jednak v občanském zákoníku, jednak v obchodním zákoníku. Nový občanský zákoník obsahuje úpravu úplnou (právnicky řečeno „komplexní“). Pojďme se společně podívat, jak budou nově podchyceny převody […]

Více
1 11 12 13 14