Držíme směr

Září 2020 – PDF

Minulý ročník Mozaiky byl v mnohém jiný než ty předchozí, vyzkoušeli jsme v něm některé úplně nové prvky i trochu jiné pojetí těch osvědčených. Mezi nejvýraznější rozdíly patřilo tematické zacílení jednotlivých vydání, zařazení samostatné části pro vedoucí oddílů a klubů a také pracovních listů pro děti. Jistě znatelná byla také větší proměnlivost mezi vydáními, která plynula z témat i z mnoha dalších okolností.

Při přípravě právě začínajícího ročníku jsme se samozřejmě poučili i z dílčích chyb, ale hlavně jsme se pokusili dál rozvinout či posunout to, co se v minulém ročníku osvědčilo. V jednotlivých vydáních tak bude i tentokrát prostor pro odlišná témata, i když jsme trochu jinak přistoupili k jejich výběru – hledali jsme větší přesah mimo Pionýr a zaměření na hodnoty a výchovu k nim. Pro září jsme vybrali téma Parta a kamarádství.

I tentokrát tu najdete část pro vedoucí oddílů a klubů, ale bude propojená se zbytkem Mozaiky, kde už i dřív byly informace pro vedoucí – a rozdělení tak bylo místy nejasné. Tím se dostáváme k jedné z nejviditelnějších změn tohoto ročníku – členění celého obsahu do větších sekcí: Zprávy a informace, Náměty pro vedoucí oddílů a klubů, Rozhovory, náměty a komentáře a Téma vydání. Ty sice nepojmou veškerý obsah Mozaiky, ale většina v nich bude přehledně rozdělena. Mění se také uspořádání kalendária, které obsahuje víc informací a je navíc spojené s avízy a pozvánkami. Trochu jinak jsou pojaté pracovní listy pro děti – jejich součástí je i trocha metodiky pro práci s náměty. Další novinkou minulého ročníku, která je zachována i dál, jsou grafické zadní strany obálky, kde například tentokrát najdete inzerát na nová pionýrská trička.

Zkrátka, Mozaika je snad trochu odvážnější než v minulých letech, jistě méně seriálová a zase trochu jiná. Snad se vám bude líbit.

Jakub

Plánovaná témata dalších vydání:
Říjen: Rovné příležitosti
Listopad: Demokracie
Prosinec: Práce s informacemi I.
Leden: Apolitičnost
Únor: Fair play
Březen: Jan Ámos Komenský
Duben: Práce s informacemi II.
Květen: Hrdinství
Červen: Výchova
Uzávěrky: 1. den předchozího měsíce

1 2 3 4